Styret

STYRET 2018

Styreleder

Hans Otto Watne

hanotto@online.no

  

Styremedlemmer:

Kristin Sandaler

kristin_sandaker@yahoo.no 

Ingunn Milford

ingunn.milford@multiconsult.no

Ole-Erik Yrvin

e-post:oeyrvin@gmail.com

Sven Brun

e-post: konsulent@svenbrun.no

 

Vararepresentanter:

Tim Hofer

Paal Sjøwall

  

Hans Otto Watne, styreleder siden 2016, styremedlem siden 2014

styret Hans Otto Watne

Hans Otto Watne arbeider som vekter, og har yrkesbakgrunn fra Forsvaret og politikken. Jeg har ingeniørutdannelse innen logistikk og har studert statsvitenskap. Watne er lokalpolitiker for Fremskrittspartiet: leder i Sagene FrP i Oslo og folkevalgt medlem av Sagene bydelsutvalg.

     Watne skriver følgende om sitt verv for foreningen: Jeg er medlem av flere lag og foreninger fordi han synes det er viktig å synliggjøre folkelig støtte til aktverdige og oppbyggelige synspunkter, idéer og aktiviteter gjennom frivillig arbeid. Slikt bidrar til et godt og levende demokrati. Imidlertid er det ikke uproblematisk som politiker å være profilert i en medlemsorganisasjon med en bestemt politisk agenda, og som fronter meninger og krav overfor politiske myndigheter. Man kan risikere å møte seg selv i døra.

     Når jeg likevel sa ja til styreverv i Norsk forening mot støy skyldes det at jeg anser at denne foreningens agenda er av en så allmenn karakter og så viktig for den generelle folkehelsen at jeg ikke hadde noen motforestillinger; ingen er jo for støyplager og et helseskadelig miljø. Derimot er godt opplysningsarbeid noe det aldri kan bli for mye av; øket bevissthet bidrar til øket livskvalitet, slik jeg ser det. Det har jeg lyst til å være en del av.

     Jeg bor altså i det tettest befolkede området i Oslo og landet, og tettere er det i ferd med å bli med ustanselig boligbygging på tidligere næringsarealer. Økende botetthet og urbanisering medfører utfordringer i et hovedsakelig ruralt samfunn. Menneskene kommer tettere på hverandre og må hanskes med det på en hensynsfull og smidig måte. Støy er én av flere faktorer i dette bildet. Menneskeansamlinger og kollektivtrafikk medfører støy, men på en annen måte i indre by enn i mer åpne strøk.

     Elektrisk sporvogn ((elek)trikk fra engelsk: electric) er et behagelig, effektivt og på mange måter et miljøvennlig transportmiddel, men på andre slett ikke, for i indre by er den den største støykilden. Jeg bor skjermet fra veistøy, og flystøyen som lenge ljomet over takene her, forsvant til Gardermoen for seksten år siden. Derimot hører jeg godt trikken der den ruller opp og ned Grefsenveien og av og til bruker fløyten mot uforstandige fotgjengere, syklende og bilførere. Fløyten fra sporvognstype SL 79 (tysk fra 80-tallet) støyer mer en den fra type SL 95 (italiensk fra 90-tallet), kanskje som kompensasjon fordi elektromotorstøyen og rullestøyen fra SL 95 er adskillig verre enn fra SL 79? Dersom ett eller flere sporvognshjul ikke er fullkomment runde, kan bankestøyen bli svært plagsom fra slagene mot skinnene.

     En ny type støy som har blitt vanligere og svært påfallende i Oslo er den fra politihelikopteret som av og til henger høyt på himmelen over nabolaget her, men like fullt lager en infernalsk støy. Utover disse momentene er heldigvis ikke støy et omfattende problem i den tette byen. Man må ikke oppholde seg inne i en støyfylt kafé, det er stillere utenfor. En mindre kilde er lyden fra lek og spill på åpne flater mellom husfasadene der lyden lett kan reflekteres fra den ene veggen til den andre. Lilleborgbanen nedenfor Torshovparken, hvorfra bildet av meg er tatt, er et slikt sted, men her er nok den visuelle støyen og avgassene fra den av bydelsutvalgsflertallets vedtatte ”lovlige” graffitivegg (i bakgrunnen av bildet) et større miljøproblem enn lyden fra lek og spill.

Kristin Sandaker, styremedlem siden 2015

   

Ingunn Milford, styremedlem siden 2015

IM Multiconsult

Ingunn Milford har bred erfaring innen støyarbeid, og har arbeidet med dette temaet i ca 20 år. Ingunn er nå leder for Akustikkseksjonen hos rådgiverfirmaet Multiconsult. Hun har tidligere erfaring fra Oslo kommune, hvor hun var faglig leder for støy og inneklima i Helsevernetaten og jobbet mye med klagesaker på støy. Videre har hun jobbet med vegtrafikkstøy i 11 år hos Statens vegvesen Vegdirektoratet, og hun har vært leder for Støy og vibrasjoner hos Forsvarsbygg. Ingunn er også med i styret til Norsk Akustisk Selskap. Ingunn har tidligere vært med i det sakkyndige utvalg hos Støyforeningen. I 2012 mottok Støyforeningens høythengende ærespris "Årets støydemper".  Nå gleder hun seg til å være med i Støyforeningen sitt styre, og dermed være med på å sette støy på agendaen i enda flere fora. «Støy er det største lokale miljøproblemet vi har, og det berører fryktelig mange mennesker helt direkte», sier Ingunn.

   

Ole Erik Yrvin, styremedlem siden 2009

styret ole_erik_yrvin_11_300_300

Ole-Erik Yrvin er samfunnsviter med en fagkombinasjon med moderne historie, sosialpsykologi og mest sosiologi. Han har vært leder i Norsk Studentunion (1969-70), kommunestyrerepresentant i Nittedal fra 1980-, og fylkestingsrepresentant i Akershus fra 2007-. Fra 1971 til 2012 var han utredningsleder i Forbrukeravdelingen i FAD, senere BLD, med spesialoppgaver innen forbruksforskning også i samarbeid med Norges Forskningsråd, innen husholdenes gjeldsproblemer(gjeldsordningsloven), med forbrukerunderdervisning, internasjonalt samarbeid under Nordisk Ministerråd, EU og OECD og har hatt ansvaret for og selv gjennomført en lang rekke evalueringsoppgaver innenfor norsk forbrukerpolitikk og tilgrensende områder.

   

Sven Brun, nytt styremedlem 2018

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan