Styret

STYRET 2024

Hans Otto Watne

E-post: hanotto@online.no

Ole-Erik Yrvin

E-post: oeyrvin@gmail.com

Sven Brun

E-post: konsulent@svenbrun.no

Marit Brevik

E-post: maritbrevik@yahoo.no

Tim Hofer 

E-post: tim.hofer@fhi.no  

Hans Otto Watne, styreleder siden 2016, styremedlem siden 2014

styret Hans Otto Watne

Hans Otto Watne arbeider som vekter, og har yrkesbakgrunn fra Forsvaret og politikken. Jeg har ingeniørutdannelse innen logistikk og har studert statsvitenskap. Watne er lokalpolitiker for Fremskrittspartiet, folkevalgt medlem av Sagene bydelsutvalg i flere perioder.

     Watne skriver følgende om sitt verv for foreningen: Jeg er medlem av flere lag og foreninger fordi han synes det er viktig å synliggjøre folkelig støtte til aktverdige og oppbyggelige synspunkter, idéer og aktiviteter gjennom frivillig arbeid. Slikt bidrar til et godt og levende demokrati. Imidlertid er det ikke uproblematisk som politiker å være profilert i en medlemsorganisasjon med en bestemt politisk agenda, og som fronter meninger og krav overfor politiske myndigheter. Man kan risikere å møte seg selv i døra.

     Når jeg likevel sa ja til styreverv i Norsk forening mot støy skyldes det at jeg anser at denne foreningens agenda er av en så allmenn karakter og så viktig for den generelle folkehelsen at jeg ikke hadde noen motforestillinger; ingen er jo for støyplager og et helseskadelig miljø. Derimot er godt opplysningsarbeid noe det aldri kan bli for mye av; øket bevissthet bidrar til øket livskvalitet, slik jeg ser det. Det har jeg lyst til å være en del av.

     Jeg bor altså i det tettest befolkede området i Oslo og landet, og tettere er det i ferd med å bli med ustanselig boligbygging på tidligere næringsarealer. Økende botetthet og urbanisering medfører utfordringer i et hovedsakelig ruralt samfunn. Menneskene kommer tettere på hverandre og må hanskes med det på en hensynsfull og smidig måte. Støy er én av flere faktorer i dette bildet. Menneskeansamlinger og kollektivtrafikk medfører støy, men på en annen måte i indre by enn i mer åpne strøk.

     Elektrisk sporvogn ((elek)trikk fra engelsk: electric) er et behagelig, effektivt og på mange måter et miljøvennlig transportmiddel, men på andre slett ikke, for i indre by er den den største støykilden. Jeg bor skjermet fra veistøy, og flystøyen som lenge ljomet over takene her, forsvant til Gardermoen for seksten år siden. Derimot hører jeg godt trikken der den ruller opp og ned Grefsenveien og av og til bruker fløyten mot uforstandige fotgjengere, syklende og bilførere. Fløyten fra sporvognstype SL 79 (tysk fra 80-tallet) støyer mer en den fra type SL 95 (italiensk fra 90-tallet), kanskje som kompensasjon fordi elektromotorstøyen og rullestøyen fra SL 95 er adskillig verre enn fra SL 79? Dersom ett eller flere sporvognshjul ikke er fullkomment runde, kan bankestøyen bli svært plagsom fra slagene mot skinnene.

     En ny type støy som har blitt vanligere og svært påfallende i Oslo er den fra politihelikopteret som av og til henger høyt på himmelen over nabolaget her, men like fullt lager en infernalsk støy. Utover disse momentene er heldigvis ikke støy et omfattende problem i den tette byen. Man må ikke oppholde seg inne i en støyfylt kafé, det er stillere utenfor. En mindre kilde er lyden fra lek og spill på åpne flater mellom husfasadene der lyden lett kan reflekteres fra den ene veggen til den andre. Lilleborgbanen nedenfor Torshovparken, hvorfra bildet av meg er tatt, er et slikt sted, men her er nok den visuelle støyen og avgassene fra den av bydelsutvalgsflertallets vedtatte ”lovlige” graffitivegg (i bakgrunnen av bildet) et større miljøproblem enn lyden fra lek og spill.

Ole Erik Yrvin, styremedlem siden 2009

styret ole_erik_yrvin_11_300_300

Ole-Erik Yrvin er samfunnsviter med en fagkombinasjon med moderne historie, sosialpsykologi og mest sosiologi. Han har vært leder i Norsk Studentunion (1969-70), kommunestyrerepresentant i Nittedal fra 1980-, og fylkestingsrepresentant i Akershus fra 2007-. Fra 1971 til 2012 var han utredningsleder i Forbrukeravdelingen i FAD, senere BLD, med spesialoppgaver innen forbruksforskning også i samarbeid med Norges Forskningsråd, innen husholdenes gjeldsproblemer(gjeldsordningsloven), med forbrukerunderdervisning, internasjonalt samarbeid under Nordisk Ministerråd, EU og OECD og har hatt ansvaret for og selv gjennomført en lang rekke evalueringsoppgaver innenfor norsk forbrukerpolitikk og tilgrensende områder.

   

Sven Brun, styremedlem siden 2018

Sven

Sven Brun har studert realfag på Universitetet i Oslo. Utdanningen inkluderer kjemi, matematikk, fysikk, økologi, marin biologi, geokjemi, miljøkjemi og IT-fag.
Han fikk tilbud om jobb innen IT-bransjen, og avbrøt da hovedfaget i analytisk kjemi. Der har han deltatt i flere store prosjekter innen arkiv og saksbehandlersystem, rapportering og analyse for bl.a. staten, offshore, utbyggingen av Gardermoen hovedflyplass og Gardermobanen, apotek, bank, finans og forsikring.
 
Ved siden av arbeidslivet har han drevet mye med videoredigering, nettsider, styrearbeid og aktivisme.
 
Sven Brun er arbeidende styremedlem, som samarbeider nært med sekretariatet. Der bidrar han med arbeid innen innhenting av innsyn, høringsuttalelser, webinar, video, dokumentarkiv og nettsider.
 
Han er ansvarlig for videreutviklingen av Støyforeningens Lufttrafikk-radar som overvåker helikoptertrafikken ved Oslo helikopterplass, Taraldrud og virksomheten til Politiets helikoptertjeneste.
 
I tillegg til regelverk og bestemmelser er Sven spesielt opptatt av hvordan støy måles, kartlegges og hvordan utredninger kan kontrolleres.
 

Marit Brevik, styremedlem siden 2023

Skjermbilde 2024-04-29 kl. 03.58.58

Styremedlem Marit Brevik med Tigern, en Border collie som hun konkurrerer med i brukshundsport.

Marit Brevik ble medlem i Støyforeningen etter at hun i 2019 engasjerte seg i spørsmålet vindkraftutbygging og gjorde seg kjent med at vindkraftutbygging også kunne medføre  helsekonsekvenser. Hun var medarrangør i en rekke konferanser der  professor Mariana Alves-Pereira fra Portugal var invitert for å redegjøre for forskning om infralyd og helserisiko for mennesker og dyr. Norsk forening mot støy var samarbeidspartner ved konferansene, og Marit Brevik fortsatte kontakten med med foreningen etter konferanseserien. 

 

Marit Brevik er veterinær med særlig kompetanse innen tannbehandling og veterinærkiropraktikk. Den veterinærmedisinske plattformen har gjort at hun er særlig interessert i de biologiske endringene hos arter som utsettes for langvarig intermiterende amplitudemodifisert støy fra vindkraft. Atferdsendring, økt stressnivå, hjerte-karsykdom og annet. Støy er den forurensingsfaktoren som forkorter flest leveår i Europa i dag. 

Marit Brevik er leder for Motvind Dalane og sitter i Folkehelseutvalget i Motvind Norge. 

Tim Hofer, styremedlem 2024

Skjermbilde 2024-04-25 kl. 09.38.54

Tim Hofer, fra Stockholm, er sivilingeniør fra Kungliga Tekniske Högskolan, samt har doktorgrad i miljømedisin ved Karolinska institutet. Han har også utført forskning ved institusjoner i USA og Tromsø. Har arbeidet på Folkehelseinstituttet siden 2011. Har flerårig erfaring av fare- og risikovurderinger innenfor helsefag. Har vært vararepresentant til Støyforeningens styre i perioden 2015-2023. Fra 2024 innvalgt i styret. Har laget støyrapport for boligsameiet der han bor.   

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan