Vil lovfeste rånekjøring i utmark
Vil lovfeste rånekjøring i utmark
Oppdatert :19 sep 2014

Regjeringen vil lovfeste rånekjøring i utmark! Største norske tilbakeslag på generasjoner i arbeidet for bedre lydmiljø i naturen! Det er mange sterke synspunkter i debatten rundt regjeringens lovforslag om å tillate «fornøyelseskjøring med snøskuter» i utmark. Forslaget er nå på høring.

     Motorferdselsloven har i mange år på en vellykket måte beskyttet naturen mot unødvendig motorisert trafikk, til beste for dyreliv, naturopplevelser og den stillheten mange ønsker å oppleve når de oppsøker naturen. Nå er stillhetens egenverdi truet, og gode lydmiljøer vil komme på listen over utrydningstruede, immaterielle og livsviktige goder, skriver Norsk forening mot støy i sin høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet. Departementets høringsfrist er 19. september.

Arctic_cat

Mange mener at regjeringen ser bort fra godt dokumenterte rapporter og bekymring for villmannskjøring med snøskuter i naturen. Friluftsliv og rekreasjonsmuligheter kan komme til å lide ubotelig skade.

Antall snøskutere og utstrakt rånekjøring har økt

Selv om motorisert ferdsel i utmark som kjent er forbudt ved lov i vårt land - med

få unntak for nyttetransport, redningstjeneste og militær aktivitet - har antallet snøskutere i fritidsbruk passert et halvt hundre tusen. Allerede på slutten av 1970-tallet avtegnet det seg manglende respekt for loven i vårt nordligste fylke. Med tiden har antallet som tar seg til rette med stadig større og hurtigere maskiner økt, ikke bare i de nordligste fylkene, men også ned til fylker på Sørlandet.

Avisen Hallingdølen har i årevis kommentert utviklingen av ulovlig bruk av fartsmaskiner på belter. Allerede i lederartikkelen den 1. mars 2003 kunne vi lese:

Villmannskøyring med snøskuter er i ferd med å bli eit stort problem

i hallingdalsfjella. Dette skjer berre nokre månader etter at det vart innført

nye og strenge regler for snøskuterkøyring. Verst er situasjonen i Ål, og spesielt

på Votndalsåsen kor rånekulturen står sterkt. Store deler av fjellområdet er ”flatkøyrt”.

Norsk forening mot støy mener det ikke er en menneskerett å kjøre skuter i natur og utmark. Begrepet rekreasjonskjøring er i seg selv en eufemisme og en institusjonalisering av en egosentrisme vi må klare oss foruten. Det lever dyr der ute. Naturen er vår medverden, den har krav på vår respekt og hensynsfulle fremferd.

Du kan lese hele Støyforeningens høringsuttalelse

Du kan lese friluftsorganisasjonenes fyldige saksoppfølging her.

Du kan også lese Sivilombudsmannens bekymring over å ikke være høringsinstans i snøskutersaken:

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan