Vil du bli støyambassadør?
Vil du bli støyambassadør?
Oppdatert :07 aug 2013

Norsk forening mot støy gjenopptar vervingen av støyambassadører, dvs. lokalpolitikere som tar opp støyproblemer – og løsninger – i kommunestyret, lokale partilag osv. Som støyambassadør kan du også kontakte foreningen for å få hjelp om støy ved reguleringssaker, konsesjoner, bevillinger osv.
    I årene rundt 2007 hadde foreningen ca. 40 støyambassadører. Vår første støyambassadør, Torstein Larsen (nå styremedlem), som den gang representerte Frp, sa til bladet Helse & Miljø: «Å være støyambassadør er viktig og man må være seg sitt ansvar bevisst. Når man får resultater så kommer det så utrulig mange til gode på en positiv måte.» Larsen fikk også Orkdal Frp til å vedta dette i programmet for 2007-2011:

Orkdal FrP vil arbeide for støyforebyggende tiltak i de områder hvor kommunen har ansvar. Videre vil vi argumentere for slike tiltak overfor fylket og staten der disse har ansvar.Et viktig tiltak kan ære å redusere støyen ved kilden, blant annet støysvake vegdekker.I påvente av at fylket eller staten starter slike skjermingsanlegg går vi inn for at kommunen forskutterer slike viktige prosjekter.

      Ole Døvik (KrF) understreket sitt inntrykk av at folk er takknemlige når støyambassadørene tar tak.
Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan