Vil du at barnet ditt skal vokse opp i rød støysone?
Vil du at barnet ditt skal vokse opp i rød støysone?
Oppdatert :20 jan 2016
Skjermbilde 2016-01-20 09.36.43

Fortetting er løsenordet i dagens arealplanlegging. Men det er en paradoksal side ved å fortette for å forbedre miljøet. For samtidig fører det til at flere utsettes for miljøskader ved at befolkning hopes opp i områder som har dårlige miljøkvaliteter. Selv om  det stilles byggekrav (minst et soverom mot stille side) er uteområdet tungt støyeksponert, over anbefalte grenser - i forhold til WHO såvel som våre egne nasjonale støykrav og målsettinger. Vil du at ditt barn skal vokse opp i rød sone? Da bør du være oppmerksom på at arealplanen for Oslo kommune opprinnelig innstilte på boligbygging i en meget stor andel av byens røde støysoner. Dette ble senere redusert. Men både Oslo og mange andre norske byer har utviklingsplaner for å bygge boliger i rød støysone. Hvilke rettigheter har barn?

Se link

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan