Velkommen til konferansen onsdag 19/9! Klikk her for hele programmet
Velkommen til konferansen onsdag 19/9! Klikk her for hele programmet
Oppdatert :18 sep 2012

Målet for konferansen er å peke på sammenhenger mellom samfunnsbeslutninger og miljøkonsekvenser og spørre hva bør et miljøregnskap inneholde? Påmelding senest mandag 17/9

mob12

Sted: MESH, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo (mellom Ferner Jacobsen og Blomquist)

Dato: Onsdag 19. september  fra klokken 09.30 til 16.30

Arrangør: Norsk forening mot støy i samarbeid  Norsk Elbilforening.

Kontaktperson: Ulf Winther

Påmelding til post@stoyforeningen.no, ulf@stoyforeningen.noeller pr. telefon 22 87 04 20

.. NB! Forbehold for endringer.

Hele programmet

Velkommen til Støyforeningens konferanse i forbindelse med Mobilitetsuken 2012 Onsdag 19. september

Målet for konferansen er å peke på sammenhenger mellom samfunnsbeslutninger og miljø-konsekvenser og spørre hva bør et miljøregnskap inneholde? Vi tar forbehold om endringer i programmet. 
Sted: MESH, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo (mellom Ferner Jacobsen og Blomquist)

Dato: Onsdag 19. september  fra klokken 09.30 til 16.30
PROGRAMMET

Gode mobilitetstiltak gir færre helseutfordringer, bedre miljø og grobunn for lokalt næringsliv

09.30 - 10.00 Registering og kaffe

10.00 – 10.30 Velkommen med kort introduksjon til temaet I Hva koster kollektivbasert mobilitet versus privat mobilitet?

10.35 – 10.55Yes we can. Bærekraftige ideer for mer miljøvennlig mobilitet i storbyer, San Francisco, New York, Wien mm. Sjefingeniør Einar Lillebye, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

11.00 – 11.20 Å beregne samfunnsøkonomisk nytte av miljøtiltak innen mobilitet, Kjell Ottar Sandvik, Statens vegvesen

11.25 – 11.45 Hvordan sikre at miljømål og miljøkrav blir hensyntatt i analysene og planprosessene? Ved Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet 

11.50  – 12.50 Lunsj
II Mer miljøvennlig mobilitet – færre helsekostnader

12.55 – 13.15 Helseeffekter av støy fra veitrafikk. Seniorforsker Mette Sørensen, det danske kreftforskningsinstitutt, Kræftens bekæmpelse.

13.20 – 13.40 Støysvak asfalt mot trafikkstøy? Ved seniorforsker Truls Gjestland, SINTEF

13.45– 14.05 Miljøpsykologisk perspektiv på støyens skadevirkninger, v. Aslak Fyhri, TØI

14.15 – 14.35 Kaffepause med frukt/små – ferske – kaker 

III Hva er miljøregnskapet for miljøbeslutninger for Huken?

14.40 – 15. 00 Samfunnsbeslutninger og miljøkonsekvenser ved Snorre Sletvold, leder for Norsk Elbilforening

15.05 – 15.25 Derfor vil vi ha driften ved Huken stoppet, ved Lillomarkas venner

15.30 – 15.50 Derfor vil vi bevare driften ved Huken; om steinkvalitet og steinressurser, ved Oslo vei og Bård Bergfald 

16.05 – 16.45 Avslutning og oppsummering ved innlederne: Forurensning, mobilitet og miljø i et nytte-/kostnads- og helhetsperspektivEr det likegyldig hvor lastebilen kommer fra? Ved Norsk forening mot støyHva skjer med boligmiljøer der tungtrafikk har gjennomkjøringsmuligheter?  For HelseBomiljøOppvekstmiljø
Oslo, 2012-09-05

Med vennlig hilsen

Norsk forening mot støy

Hanne Herrman

Daglig leder

Gratis adgang. Påmelding innen 17.9 til: post@stoyforeningen.no. Merk meldingen Konferanse

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan