Varmepumper: kontroll viste at 40 % drev ulovlig
Varmepumper: kontroll viste at 40 % drev ulovlig
Oppdatert :19 mars 2014

Miljødirektoratets kontroller viser at 40 prosent av virksomhetene som installerer varmepumper, ikke har godkjent sertifisering. Kontrollene hadde utgangspunkt i den nye sertifiseringsordningen for behandling av fluorholdige gasser, som bl.a benyttes i varmepumper. - Disse forbindelsene er sterke klimagasser og erstattere for ozonnedbrytende stoffer som tidligere ble brukt i varmepumper og kjøleanlegg. På sikt vil den strenge reguleringen av fluorholdige klimagasser gi mindre utslipp, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Varmepumper Hong Kong

Bildetekst: Om ikke lenge har vi 1 million varmepumper i Norge. Er tiden inne til å gå regelverket og praksis etter sømmene og lage bedre veiledere for å forebygge støyproblemer og nabokrangel i fremtidens fortettede Norge?  Foto: Iren

    

Kontrollen fant manglende godkjent setifisering hos av 40 % av firmaene som sto for installasjon av slike pumper. Også en del av personellet som ble benyttet i arbeide, manglet sin personlige sertifisering.

    Med tanke på denne kontrollen av oppfylte sertfiseringskrav hos varmepumpebransjen, kan vi nevne et supplerende situasjonsbilde relatert til varmepumper - i forbindelse med støy: Støy fra varmepumper er en av de hyppigste årsaker til at folk kontakter Norsk forening mot støy for å få hjelp. I våre forundersøkelser for å få talere til Støyforeningens konferanse 12.3 om støy fra "miljøvennlig energi" fant vi ingen fra installatørene som ville orientere om sin praksis, heller ikke fra installatørenes bransjeforening. Vi registrert at bransjeforeningen hadde et kurs om "fremtidens varmepumper". Men her var støy ikke et tema. Varmepumper er underlagt EU´s krav om energimerking. Støynivået er også en komponent i dette merket, men vi kan ikke spore noen aktiv norsk myndighetsutøvelsefor å sikre at varmepumpene holder det de lover mht. lydutslipp. Kompetent montasje er også en forutsening for at lydutslippet skal bli minst mulig.

Les mer om Miljødirekoratets kontroller her.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan