«Valmyra Motorpark»: Seier for aksjonsgruppa
«Valmyra Motorpark»: Seier for aksjonsgruppa
Oppdatert :07 des 2015
drifting2

Ingen park i regi av Norsk Motorklubb Ytre Namdal. Foto Wikimedia Commons.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har opphevet reguleringsvedtaket som gikk inn for et anlegg ved navn «Valmyra Motorpark» i Nærøy.
– Dette var en kjempenyhet, sier Per Arne Sørli i Aksjonsgruppa mot Valmyra Motorpark til etter at Fylkesmannen har opphevet reguleringsvedtaket i Nærøy kommunestyre. Reguleringsplanen kan medføre «vesentlige negative» støyvirkninger. Kommunen har ikke «i nødvendig grad» fastsatt vilkår for å avbøte eller begrense disse potensielle «vesentlige negative» støyvirkningene, heter det i Fylkesmannens vedtak.
Vel 1½ år etter at et enstemmig kommunestyre vedtok reguleringsplanen for den såkalte parken, har Fylkesmannen fattet sitt vedtak. Med et klagedokument på 355 sider har dette vært den mest omfattende klagesaken Fylkesmannen har behandlet.

Fylkesmannen om forholdet til støy

«Under planprosessen er det framlagt en utredning om støy og støyproblematikk. I rapporten er det konkludert med at støyvirkningene fra anlegget vil være begrenset. Denne konklusjonen bygger imidlertid på klare forutsetninger om plassering og bruk av banene. Kommunen har vedtatt en reguleringsplan som åpner for fri plassering og bruk av banene. Fylkesmannen mener derfor at reguleringsplanen kan medføre mer omfattende støy enn det som framgår i konklusjonen i støyrapporten.»

Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan