Uinnfridd ansvar for jernbanestøy i Gamlebyen
Uinnfridd ansvar for jernbanestøy i Gamlebyen
Oppdatert :11 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-02 kl. 17.48.31

Med mer enn 700 tog i døgnet, dag og natt, representerer togstøyen en betydelig plage for dem som bor langs landets mest støyende jernbanestrekning. De mange godstogene støyer mest.

I forkant av et folkemøte med beboere, politikere og representanter for jernbanemyndighetene påtok Norsk forening mot støy å samle støydokumentasjon fra 10 boliger langs firesporstraseen fra Oslo S og opp til Etterstad. Støyforeningen la frem måleresultater på folkemøtet. Vår konklusjon var at selv om man kunne spore virkningene av tidligere tiltak, var det fremdeles tunge, uløste oppgaver med støydemping, og dessuten ganske klart at i en del boliger var støyen så høy at det medfører økt helserisiko å bo der.

Strekningen er landets mest støyutsatte, med mer enn 700 togpasseringer i døgnet. 8 av landets mest jernbanestøyutsatte boliger, ligger lands denne strekningen.   Fartsgrensen for tog inn mot stasjonen er 40 km/t. Fartsgrensen ut fra stasjonen opp mot Etterstad er 110 km/t. Det er høy fart og ditto høy støy når man passerer to sporveksler på en kort strekning.  Vi målte jernbanestøy i ti boliger langs strekningen i Gamlebyen, Oslo. Målingene skjedde inne i boliger med lukkede vinduer og ventiler, og dessuten gjennom åpent vindu for å dokumentere innfallende støy mot fasaden. 

Hovedfunn i målingene:

  • 1 målt uteområde - ingen uteområder tilbyr grønn støysone.
  • Inne i boligene med lukkede vinduer og ventiler, ble det målt støy mellom 36 og mer enn 60 dB fra passerende tog
  • Gjennom åpent vindu målt mellom 67 og 91 dB. Alle overskridelser over 73 dB ute indikerer nattstøyforstyrrelser.
  • Nesten alle boliger har støy som bryter nattstøybestemmelsen på  45 dBA max (maxkrav 10 hendelser/natt). Mer enn 60 tog passerer om natten. 
  • I en av boligene ble det registrert så kraftige vibrasjoner at ting falt ned av hyller når tog passerte i det nærmeste sporet.

Funnene satt i perspektiv: 

- Samfunnskostnad fra støy er ca 20 ganger høyere for nattestøy. TØI-rapport 1307-2014 

  • EU ́s forslag til ny håndbok for eksternkostnader differensierer også mellom storby, by og spredt bebyggelse. I tillegg mellom tett trafikk og lite trafikk, og mellom dag og natt. 

Lese Støyforeningens rapport? Last den ned

Støyforeningens presentasjon på folkemøtet? Last den ned

.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan