Trafikkstøy mer plagsomt enn hittil antatt
Trafikkstøy mer plagsomt enn hittil antatt
Oppdatert :09 mars 2016
rhindalen

Fra Rhindalen ved Lorelei. Foto King (Felix Koenig)/Wkimedia Commons

De vanlige beregningene av støyplager er basert på store intervjuundersøkelser av beboere langs veier og jernbaner, eller rundt flyplasser. Men flere nyere undersøkelser tyder på at støyen fra motorveier og jernbaner kan være mer plagsom enn antatt hittil. I undersøkelsene av plagegrad fra veitrafikk tok en utgangspunkt i sammenhengen støynivå–plagegrad, uten å ta hensyn til type av gate/vei, fart osv. Flere danske undersøkelser har vist at støy fra motorveier oppfattes som mer plagsom enn støy ved samme dB-nivå fra andre veier og gater. Forskjellen er oppgitt til 5–10 dBA.

     En annen undersøkelse viser at jernbanestøy i Rhindalen sør for Koblenz er mer plagsom enn tidligere beregninger av støyplager vs støynivå har tydet på. Dette tilskrives dels en kraftig økning i godstrafikken (36 % fra 2002 til 2012), dels nattlige godstog – og dels dalens topografi. Det siste stemmer overens med undersøkelser av støyplager både fra veitrafikk og jernbaner i alpedalene.

Kilder:

Støy fra veitrafikk plager flere enn ventet 
Jernbanestøy i Rhindalen
Danske undersøkelser av støy fra motorveier
Sammenhengen veitrafikkstøy, kjørefart og verditap 
Pål Jensen: Støy fra motorveier mer plagsom enn dB-tallene sier. Støydemper’n 1/2013, s. 28.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan