Taraldrud gir omfattende støyforurensing
Taraldrud gir omfattende støyforurensing
Oppdatert :27 juni 2017
Skjermbilde 2017-06-27 12.45.14

Aktiviteter tilknyttet til Taraldrud beredskapssenter gir dramatisk svekking av lydmiljøet i boområder og friluftsområder, og tar nattesøvnen fra folk.       Ill. fra reguleringsplanen.  

Nasjonale planretningslinjer sier at barns behov skal tas særlig hensyn til i plansaker.  Reguleringsplanen for Taraldrud beredskapssenter er nettopp en slik sak der en offentlig tiltakshaver bør ta et slikt særlig ansvar. Støyinfluensområdet fra det planlagte beredskapssenteret berører det omkringliggende, stille naturområdet i en stor omkrets i tillegg til skoler, barnehager og boligområder. I tillegg til skyting og granateksplosjoner, truer støy fra  helikoptertrafikken med å vekke titusenvis av mennesker flere ganger om natten. Les mer om Støyforeningens høringsuttalelse.

Berører mange mennesker i etablerte og nye boligområder, og er mangelfull

Beredskapssenteret er foreslått lokalisert i nærområdet til en stor befolkning i Oppegård og Bjørndal bydel i Oslo kommune, familier med barn, skoler og barnehager. I tillegg er det planlagt en ny bydel i Gjersrud - Stensrudområdet som også vil bli betydelig influert av støy fra virksomheten. Befolkning tilsvarende en vanlig norsk by blir støymessig berørt av tiltaket. Vi kan ikke se at konsekvensene for hele dette området er vurdert. Planen fremstår derfor mangelfull.

Kommuneplanens støykav må ligge til grunn

Norsk forening mot støy støtter at støyretningslinjen T-1442/2012 legges til grunn, slik Oppegård og Ski kommune har forutsatt i sine kommuneplaner. Dermed unngår man å punktere kommunenes satsing på å tilrettelegge gode lokale lydmiljøer, noe som vil være en konsekvens dersom reguleringsplanens mer lempelige T-1442/2016 legges til grunn. Den versjonen er mer romslig i forhold til skytestøy. 

     Vi vil også minne om at nasjonale planretningslinjer understreker et særskilt krav om å ta  hensyn til barn. Det er nettopp planer som dette som må legge slike hensyn til grunn.      

Omfattende endring av lydmljøet

Det kan uten videre slås fast at et beredskapssenter på Taraldrud i henhold til reguleringsforslaget, vil føre til en kraftig kvalitetsreduksjon av lydmiljøet i de omkringliggende områder. Skytebanestøyutredningen slår fast at det er stor usikkerhet forbundet med utstrekningen av planens støysoner. Om man legger til grunn T-1442/2012 versjonen er det sannsynlig at utemiljøet til både barnehager, skoler og boliger vil havne i gul støysone, med omfattende negative konsevenser.

   Alt naturområde i betydelig utstrekning ut fra beredskapssenteret vil få forringet sitt lydmiljø, ut fra definisjonen om naturområder som stille områder. Infuensområdet er langt inn i østmarka øst for Enebakkveien og mot Sørmarka. Dette på grunn av helikoptertrafikken.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan