Taraldrud: Er dette en KU?
Taraldrud: Er dette en KU?
Oppdatert :23 okt 2017
taraldrud-ku

Foto innfelt: Wikimedia Commons.

Dette skriftstykket er kalt «Konsekvensutredning Helikopterstøy». Det er utarbeidet av Trus Berge og andre ved SINTEF, så de akustiske beregningene er sikkert i de beste hender. Men forutsetningene har endret seg siden KU-en ble laget:
Regjeringen gav forfatterne beskjed om å forutsette at de nye politihelikoptere støyer 2–3 dBA mer enn dagens EC135. De helikoptrene som regjeringen valgte, AW169 fra Leonardo Helikopters, er de mest støyende av dem som ble vurdert. De støyer ca. 5 dBA mer ved overflyvning.
En vurdere å utvide maskinparken fra de vedtatte tre til fem helikoptere. Under ellers like forhold gir fem helikoptere ca. 2 dBA mer støy (gjennomsnitt) enn tre.
Under disse forutesningene blir støyen fra helikoptrene 4–5 dBA høyere enn forutsatt i KU-en.

Mer.

I strid med KU-forskriften?

Det er derfor grunn til å spørre om «Konsekvensutredning Helikopterstøy» er en virkelig KU, for den vurderer konsekvensene ut fra forutsetninger som ikke er til stede. KU-forskriften sier bl.a.:

Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas.
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes.
KU-forskriften 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan