Støyprisen 2020 til Torbjørn Reime
Støyprisen 2020 til Torbjørn Reime
Oppdatert :21 des 2020
Skjermbilde 2020-12-21 kl. 11.01.15

Bt: På vegne av Norsk forening mot støy overrekker stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (til v.) æresprisen Årets Støydemper til Torbjørn Reime fra Hå. Foto: Støyforeningen.

Støyprisutdeling med Antibac. Fredag 18.12 ble æresprisen Årets støydemper tildelt Torbjørn Reime fra Hå i Rogaland. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) foretok overrekkelsen. 

Prisen er innstiftet av Norsk forening mot støy og ble overrakt på en enkel, koronatilpasset markering i Oslo, med sosial distanse, antibac og kun 5 personer i det store rommet.

   - Prisen understreker viktigheten av at sivilsamfunnet enkeltvis eller i grupper engasjerer seg i spørsmål om støy i lokalmiljøet. Blant annet er det viktig å involvere seg i lokale plan- og reguleringssaker. Det har betydning for å sikre at støyhensyn blir tatt vare på, sa Per Olaf Lundteigen ved overrekkelsen. - Torbjørn Reime er et fremragende eksempel på modig, utholdende og grundig engasjement mot støy. I tillegg til egne saker har han også bidratt med viktige impulser til støyarbeid  både lokalt og nasjonalt.  

    Norsk forening mot støy har fulgt Reimes støyengasjement gjennom en rekke år. Den finner hans innsats gjennom hittil 12 år både inspirerende og nyttig for foreningen. - Reimes innsats har avdekket mangler i kommunal og statlig forvaltning av støyansvar, og svikt i bruken av verktøy som beslutningstakerne bruker for å sikre en reell beskrivelse av støyutfordringene, sier generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy. 

se film fra overrekkelsen.

Les mer

Kjemper for rettssikkerhet for støyrammede

     - Som en følge Reimes erfaringerer vil foreningen arbeide for å fremme berørte borgeres      rett til fullstendig innsyn i de premisser som ligger til grunn for støyberegninger som rammer dem negativt. Det å kjenne premissene for en beslutning som man blir rammet av, vil mange tro er en selvfølgelig del av vår rettsikkerhet. Men det har vist seg at man har måttet gå rettens vei for å få dom på dette før man får tilgang. Myndigheters og konsulentbransjens motstand mot dette innsynet er åpenbart i strid med vanlige menneskers rettssikkerhet, og vi vil arbeide for at denne praksisen blir endret, sier Winther.   

Blant tidligere vinnere siden 2007 nevnes: 

-  Stopp Støyen, grasrotaksjon i forbindelse med politiets nye beredskapssenter.

  • Agder Arbeidsmiljø, opplegg for støyundervisning i skolen.
  • NSB for prosjektering og innkjøp av verdens mest stillegående tog, Flirt.
  • Norges Rockforbund, arrangørorganisasjon for utdeling av ørepropper til konsertpublikum
  • Senior vice president Nina Renshaw, European Transport & Environment/sjefingeniør Ingunn Milford, Vegdirektoratet - skjerpede støygrenser for kjøretøy
  • seniorforsker Ulf Sandberg, VTI Sverige, premissgiver for støymerking av bildekk
  • seniorforsker Truls Gjestland, Sintef
  •  ordførter Simen Bjørgen, Lom
  • Nils Faarlund, Norges Høyfjellskole
  • Asle Melvær, akustikksjef Hydro 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan