Støymålere utplassert i Stavanger og Bergen
Støymålere utplassert i Stavanger og Bergen
Oppdatert :14 mai 2024
Skjermbilde 2022-11-02 kl. 18.53.37

Tromsø, Bergen og Stavanger - i tillegg til Oslo - kan nå låne ut støymåler til sine medlemmer.

Norsk forening mot støy har utplassert støymålere i Stavanger og Bergen. Disse kan brukes av Støyforeningens medlemmer som trenger et slikt instrument for å dokumentere støyplager. Tilbudet supplerer det eksisterende tilbudet om å låne en støymåler ved foreningens kontor i Oslo. Det har vist seg å være en meget ettertraktet mulighet for foreningens medlemmer. Mange har erfaring for at det er først ved å dokumentere støyplagen at man vinner noenlunde gehør for sine støyplager.

Lån av støymåler er gratis for våre medlemmer. Les mer

    Så nå ved utgangen av 2022 kan altså altså støymåler lånes i 3 byer i Norge, mot tidligere bare i Oslo. 

    Støymåleren som  kan lånes er en Rion Nl 42. Les mer om støymåleren på denne linken.

Medlemmer som vil låne støymåler, kan henvende seg til følgende:

Stavanger: Bjarne Jensen, epost: bjarjens@lyse.net , telefon: 91153026

Bergen: Erik Abrahamsen, epost: erikabrahamsen00@gmail.com , telefon: 91689386

Hvorfor Stavanger og  Bergen?

Norsk forening mot støy pleier kontakt med flere grupper rundt om i landet, ofte nabogrupper knyttet til bestemte støyutfordringer. Støyforeningen har begrensede ressurser og må prioritere. De utvalgte stedene har miljøer med robusthet,  utholdenhet og vedvarende støyengasjement, samt representanter som vi kan betro en forholdsvis kostbar støymåler. Vi ser ikke bort fra at vi - når forholdene ligger til rette - vil utplassere flere støymålere til bruk for våre medlemmer.

Ikke medlem?

Om du leser dette og ikke er medlem, kan du får rettighet til å låne støymåler ved å melde deg inn. Gå til vår nettside, se link

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan