Støykonferansen 16. mars 2020. Støy og risiko for farlig sykdom
Støykonferansen 16. mars 2020. Støy og risiko for farlig sykdom
Oppdatert :24 feb 2020
Skjermbilde 2020-02-18 19.29.57

Verdensledende forsker kommer til Støykonferansen for å snakke om sammenheng mellom støy og hjerte-karsykdommer. Kommer du? 

Professor Dr. med Thomas Muenzel, leder ved kardiologi-senteret ved universitetet i Mainz, ledet teamet som leverte en omfattende forskningsrapport i 2018 til The American College of Cardiology. (se link) Rapporten ga omfattende dokumentasjon av helserisikoen av miljøstøy, og hvordan den økte sannsynligheten for å pådra seg hjerte- og karsykdommer. Rapporten fikk oppmerksomhet verden rundt. I desember 2019 presenterte forskningsteamet en ny rapport som dokumenterte sammenhengen mellom spesielt nattestøy og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Professor Muenzel kommer til Støykonferansen mandag 16. mars for å snakke om sammenhengen mellom miljøforurensing og økt risiko for alvorlig sykdom og ødelagt helse. Kommer du?  Påmelding til: post@stoyforeningen.no merket Støykonferanse2020.

Les hele programmet     

STØYKONFERANSEN 2020:      
Økt støy i samfunnet: Tid for revisjon av støyveileder og erkjenne manglende måloppnåelse? Hva gjøres?
Støy gir økt risiko for dårlig helse og alvorlig sykdom. Norge kan styrke sin innsats mot støy og fremme helsebringende omgivelser for barn og voksne. Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker. Hvordan forebygge støy og forme gode lydmiljøer? Hvem verner mot støy?  Meld deg på Støyforeningens konferanse mandag 16. mars . Velkommen! GRATIS ADGANG.
Konferansen 
Sted: Oslo kongressenter, Sal B, Youngs gt. 21 (Youngstorget), 0181 Oslo 
Se link med veibeskrivelse. 
Dag: Mandag 16. mars, kl. 08.50(start registrering) til 15.55
Arrangør: Norsk forening mot støy
Kontaktperson for påmelding: Steven Gersh/Ulf Winther, Telefon: 22 87 04 20
Påmelding til epost: post@stoyforeningen.no 
Merk påmeldingen: Støykonferanse 2020

Påmelding av hensyn til lunsj og annen enkel servering.
Program:
08.50 – 09.05   Kaffe og te. Registrering

09.10 – 09.20    Velkommen. Styreleder Hans Otto Watne, Norsk forening mot støy  
09.20  - 09.40   De norske støyutsiktene. Samferdselsminister Knut Arild Hareide er invitert til å gi signaler om norsk støypolitikk fremover og revidert nasjonal handlingsplan mot  støy. (foreløpig ubekreftet nærvær) 
09.40 - 10.00  Reviderte norske beregninger av samfunnskostnader som følge av støy fra transport. Høyere anslag bør begrunne en sterkere norsk samfunnsinnsats mot støy. (taler ikke avklart)

10.05 - 10.20     KAFFE- OG TEPAUSE

I      Støy - vi må ha økt innsats, bedre forståelse og bedre organisering

10.20 - 10.50  Environmental hazards and cardiovascular disease: A call for action Professor Dr. med. Thomas Muenzel, Zentrum für Kardiologie – Johannes Gutenberg-Universität Mainz
10.55 - 11.20  Når støy angriper den private sfæren. Også støy under støygrenser kan plage. Den private opplevelsen av støy kan være svært krevende. Forsker Sandra Lori Pedersen, Institut for antropologi, København Universitet
11.20 - 11.50  Støy fra skytebane, motorbane og vindturbin. Overføring av myndighet til kommuner gir nye utfordringer mht.  rutiner og kompetanse. Akustikksjef Trond Norén, Asplan Viak AS.  

12.00 - 13.00              LUNSJ 
13.00 - 13.15  Utdeling av årets støypris, æresprisen ÅRETS STØYDEMPER 2020.

Skjermbilde 2020-02-21 12.33.44

Dr. Steven Crozier resenterer sine undersøkelser om infralyd og helse.

II     Vindkraft, infralyd, og folks helse
13.15 - 1355  Vindkraft og vår grunn til bekymring for infralyd.  Dr. Steven Crozier, spesialist allmenmedisiin, fastlege Frøya.
13.55 - 14.15  Vindkraftverk og nabovirkninger. Norun Hjertager Krogh, PhD, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
14.15 - 14.30 Spørsmål
14.30 - 14.45  Støyforeningens oppsummering       

14.45 - 15.00          KAFFE- OG TEPAUSE

15.00. -15.20  Må vi ha aktivisme for å få konkrete løsninger?  Boligforeningen Folehaven stengte Københavns hovedvei mot sør for å få flyttet veien. Boligforeningen har også vært først med å ta i bruk andre tiltak for å skjerme mot støy.  Villy Sørensen, formand i Folehaven, avd 3, København -  som stoppet trafikken på E 20. 

15.20 - 15.50  Ny nasjonal handlingsplan mot støy - kan vi håpe på handling denne gang? Vi har sett på de foreløpige utredningene. Seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy. 

15.50 - 16.00  Oppsummering og veien videre. Ved generalsekretær Ulf Winther, Norsk forening mot støy.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan