Støyforeningen 60 år - inviterer til støykonferanse/støywebinar om støy, helse og rettsvern mot støy
Støyforeningen 60 år - inviterer til støykonferanse/støywebinar om støy, helse og rettsvern mot støy
Oppdatert :27 nov 2023
Skjermbilde 2023-11-13 kl. 23.17.39

Støyforeningen runder 60 år! Vi inviterer til jubileumskonferanse.
Ledende støyforskere og dyktige fagfolk kommer. Du er også invitert!
Vi har gleden av å invitere deg til

                                                                                                                                             STØYKONFERANSE/WEBINAR 2023 - tirsdag 28. november

Pålogging direkte til webinar på ZOOM, 28.11.23, fom. kl 09.00:

Meeting ID: 688 995 3182 Passcode: 230321

(Har du ikke Zoom app, kan denne lastes ned på Zoom.us (https://zoom.us/ ))

Støy gir økt risiko for dårlig helse, alvorlig sykdom og for tidlig død. Hvordan øke kompetansen og håndtere risikoen fra denne samfunnsutfordringen? Og hvordan sikre rettsvern mot støy? Bedre kunnskap bør lede til økt ansvar, bedre forebygging og tiltak.

Skjermbilde 2023-11-17 kl. 20.47.58

Professor Mette Sørensen, Cancer Institutt Danmark/Syd Danmark Universitet
Seniorforsker Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet (FHI)
Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Professor Gro S. Hanssen; OsloMet/Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NBMU)
er blant dem som kommer, kommer du? Se programmet:

På konferansen vil du høre professor Mette Sørensen, Dansk Cancer institutt/ Syd Danmark Universitet; seniorforsker Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet  (FHI); Anne Baardvik, leder juridisk utvalg Motvind Norge; seniorkonsulent Sven Brun, Støyforeningen; seniorrådgiver Merete Gynnild, Miljødirektoratet;  Politiets ordenstjeneste; stortingsrepresenant Sigbjørn Gjelsvik; Odd Einar Dørum; professor Gro Sandkjær Hassen, OsloMet/Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU); Sigurd Slåttebrekk, støyplaget nabo.
Noen stemmer er foreløpig ikke bekreftet.     
 
Meld deg på Støykonferansen tirsdag 28. november.
GRATIS PÅMELDING. Begrenset adgang.
For webinardeltakere sendes påloggingsinfo til Zoom etter påmelding.

Tirsdag 28. november, Oslo kongressenter, Sal D. Youngstorget.
Innlogging på Zoom fra 9.00. Registrering av fysisk fremmøtte starter også kl 09.00.
Programmet starter 09.15

Påmelding Konferanse/Webinar 

Norsk forening mot støy, Kontakt: Ulf Winther, Telefon:  22 87 04 20/ 4545 9133
Påmelding via epost: post@stoyforeningen.no 
Merk meldingen enten: Støywebinar 2023 eller Støykonferanse 2023 om du vil være fysisk til stede.

Program:

09.00 - 09.15   Registrering/ Innlogging til mottatt ZOOM meeting ID
09.15 - 09.20   Velkommen. Styreleder Hans Otto Watne ønsker velkommen. 
09.20 - 09.30   Åpningshilsen ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

     Seksjon 1 -  Støy og rettsikkerhet

09.30 - 09.45   Vindkraftkonsesjoner, tiårs krenking av rettslig støyvern og andre borgerrettigheter, Anne Baardvik, leder juridisk utvalg Motvind Norge.
09.45 - 10.00   Støy - kampen om virkelighetsbeskrivelsen, seniorkonsulent Sven Brun, Støyforeningen
10.00 - 10.15   CNOSSOS - forslag til ny anbefalt metode for støyberegning, seniorrådgiver Merete Gynnild, Miljødirektoratet
10.15 - 10.30   Pause, kaffe, te, forfriskninger
10.30 - 10.45   Støy og ordensforstyrrelser. Politiets virkemidler, Seksjonssjef Knut Aas i ordensavdelingen.
10.45 - 11.00   Støy i nærmiljøet. Huller i støyvernet, seniorrådgiver Steven Gersh, Støyforeningen.

    Seksjon 2 - Støy og helse, nytt om støyens helsebyrde

11.00 - 11.20   Helseeffekter av transportstøy. Dansk status per september 2023, professor Mette Sørensen, Dansk Cancer Institut/Syd Danmark Universitet.  (holdes på dansk eller engelsk)    
11.25 - 11.40   Støy og sykdomsbyrde i Norden: Oslo er den nordiske hovedstaden med mest helseskadelig trafikkstøy!, seniorforsker Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet.
11.45 - 12.00   Støyprisen 2023. Honnør og overrekkelse av støyprisen for epokegjørende innsats mot støy. Prisen overrekkes av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.
            
12.00 - 13.00   Jubileumslunsj. Samt noen ord om støysakens liv og fremtid. Jubileumsord ved Odd Einar Dørum.

   Seksjon 3 Må ha god planprosedyre for rettsvern av miljøet. Virkelighetssjekk

13.00 - 13.15   Er tiltakshaver/utbygger den rette til å bestille konsekvensutredninger? professor Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet/NMBU
13.15 - 13.30   Støyplagede naboers nærkontakt med reguleringsprosesser, Sigurd Slåttebrekk, nabo til Ekebergsletta. 
13.30 - 13.45   Kommunens ansvar med å sikre korrekt faktainformasjon før beslutninger. Ved ...
13.45 - 14.00   Hvorfor kan vi stole på innleide konsulenter? Bransjens etiske kjøreregler. ved ......RIF
14.00 - 14.15   Pause. Kaffe, te, forfriskninger
14.15 - 14.25   Støyforeningens oppsummering. Ved generalsekretær Ulf Winther, Norsk forening mot støy.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan