Støyforeningen sender brev til Raymond Johansen
Støyforeningen sender brev til Raymond Johansen
Oppdatert :31 okt 2019
Skjermbilde 2019-10-31 10.57.48

Oslobyråder får brev. Den nye samarbeidsplattformen for Oslo byråd er svak når det gjelder å redusere støy, og er preget av romantiske ideer om hvordan støy på innfartsveiene kan reduseres. Støyforeningen har sendt brev med forslag og kommentarer. Kommentarene angår særlig byutvikling og samferdsel.

Samarbeidsplattformen til Oslo byråd viser i sitt konkrete innhold at partiene ikke prioriterer å løse støyforurensningsproblemet for de hundretusener av Osloborgere som er mest plaget. Det er alltid noe som kommer foran. Og det er synd fordi støy i følge Europas fremste helseforskere medfører helserisiko, sykdom, færre friske leveår og forkorter livet.  Antall mennesker som er utsatt for veistøy og banestøy i Oslo er 485 000 i gul støysone og 167 000 i rød støysone. Det er dem som bor langs byens hovedtrafikkårer som er mest utsatt for støy, og stadig nye generasjoner vil vokse opp i støyforurensede omgivelser. 72 000 barn bor i gul eller rød støysone. Dette er problemer som har vart i generasjoner, og de berørte menneskenes sak blir nedprioritert igjen og igjen.

Med disse uløste støyoppgavene som bakteppe er det med beklagelse at Støyforeningen registrerer at plattformen signaliserer at byrådet ikke vil fornye E6 øst med Manglerudtunnelen. Enda dette prosjektet fremstår som en historisk støysatsing for Oslo og vil starte utjevningen i den støydelte byen.  

Les hele brevet 

Den støydelte byen

Oslo er støymessig delt i to. Byen er delt av et dobbelt sett av støyvern: dels etter forurensingsforskriften om støy og dels etter støyretningslnjen til plan- og bygningsloven, T-1442.3 I praksis er det 15 desibel forskjell i støyvernet som disse regelverkene tilbyr. De aller fleste i Oslo er vernet av forurensingsforkriften som gir det svakeste vernet. Det betyr at selv om man bor i rød støysone med helserisiko, kan man være uten krav på tiltak. T-1442 (innført i 2005) kommer først til anvendelse ved nye prosjekter.

Det langt strengere støykravet ved nye infrastrukturprosjekter gjør at Støyforeningen i noen tilfelle peker på at oppgradering av veier er en foretrukket løsning.

Historisk største enkelttiltak mot støy
Statens vegvesen lover at prosjektet for E6 Oslo Øst fra Klemetsrud til Trosterud, en 15 km motorveifornyelse , stort sett i den gamle traseen, men med Manglerudtunnelen, skal bygges etter støykravene i T-1442. Støybetydningen av dette er kraftig underkommunisert av politikerne. For mange vil fornyelsen kunne bety en reell støyreduksjon på hele 15 dBA!

Konsekvensen av T-1442 er at ALLE beboerne langs traseen vil få et bedre støyvern som følge av prosjektet. Ikke bare dem som blir skjermet av trafikkstøyen på grunn av Manglerud- tunnelen, men alle som bor langs traseen får sterkt forbedret støysituasjon - fordi det er T-1442 som gjelder. Opp mot 20 000 mennesker vi få, bedre lydmiljø. Prosjektet fremstår som det historisk største enkelttiltak mot støy i Oslo.

Les hele brevet:

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan