Støyforeningen foreslår progressiv støyavgift på bildekk
Støyforeningen foreslår progressiv støyavgift på bildekk
Oppdatert :11 mars 2016

I en høringsuttalelse til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet (Grønn skattekommisjon) foreslår Norsk forening mot støy at det innføres progressiv støyavgift på bildekk.  Bildekkenes egenskaper er en hovedkomponent i veitrafikkstøy og dominerer på en avgjørende måte støybildet når veitrafikken går raskere enn 40 km/t. Derfor bør avgiftstiltak i større grad styre publikums valg av bildekk, siden dette har en så avgjørende innflytelse på Norges største fourensingsproblem - veitrafkkstøy, som helsemessig berører flest mennesker.

Skjermbilde 2016-03-11 16.23.25

To identiske biler, kun forskjellig farge. Men den ene støyer dobbelt så mye som den andre på veien, fordi eieren har valgt andre og bredere dekk,og lavere profil. Progressiv støyavgift bør innføres for å moderere personlige valg som dobler veitrafikkstøyen. Foto: Wikimedia Commons.

Du kan lese Støyforeningens høringsuttalelse her: 

    

Utvikling i dekkbredde og profil har bidratt til økt trafikkstøy de senere årene. Dekkenes støyinflytelse kan forenklet beskrives ved at når kjørehastigheten overstiger ca 40 km/t (50 km/t for tunge kjøretøy), så overtar dekkstøyen som dominerende i veitrafikkens støybilde. 

       Samtidig er det stor variasjon mellom dekkenes støyegenskaper. Det kommer til uttrykk ved at f.eks. med to identiske Teslaer (eller et annet bilmerke for den saks skyld), vil den ene bilen kunne støye dobbelt så mye som den andre (eller mer) på veien fordi den kjører med anderledes dekk, felger og dekkprofil enn den andre. 

       En støyavgift på kjøretøyet fanger ikke opp denne enormt betydningsfulle variabelen. Så dekk - og felger - bør ha sin egen progressive støyavgift.   

       Dette er en produktgruppe som er særlig godt egnet for en progressiv støyavgift. Dekkene har en stor, direkte betydning for støynivået, skiftes ut forholdsvis ofte, og insentiver ved utskifting vil derfor være et forholdsvis hurtigvirkende tiltak.      

      Den europeiske miljømerkeordningen for bildekk ble vedtatt  av EU i november 2009 Regulation Reg (EC) No 1222/2009. Ordningen ble implementert i Norge 1.1.13, og er omtrent ukjent. I Norge finnes det ikke noen helhetlig oversikt over bildekk og deres tre bmiljøegenskaper mht. støy, rullemotstand, veigrep/våtgrep. Dermed er forbrukeren forhindret fra å ta egne, informerte miljøvalg ved anskaffelse av nye dekk til bilen. 

      Det er etablert europeiske databaser med fullstendig oversikt over de tre miljøegenskapene ved dekk, med kategorier fra A (best) til G for miljøegenskapene. Disse databasene danner utmerket grunnlag for en progressiv støyavgift. 

Les hele høringsuttalelsen fra Norsk forening mot støy. 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan