Støy og stortingsvalg
Støy og stortingsvalg
Oppdatert :14 aug 2013
valg 2013

Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De grønne er de eneste partiene som direkte nevner samfunnsutfordringen støy i de programmer de går til stortingsvalg på. Hverken Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet eller Rødt nevner miljøproblemet støy spesifikt. Er dette politisk berøringsangst om det miljøproblemet som plager 1,7 millioner nordmenn?

Analysen er den aller enkleste – søkeordet støy i pdf-filen med partiets program – men den berører en sentral utfordring, nemlig at miljøproblemet støy ofte blir usynliggjort. Støyplagen er det miljøproblem som nest etter luftforurensing rammer flest nordmenn. Dokumentasjonene om helseskader som følge av støy, blir stadig fler. Støyproblemet trenger å bli nevnt med navns nevnelse og ikke bli berørt indirekte. Dette er året da det kommer handlingsplaner og resultater av støykartlegging i våre største byer. Disse understreker at støyproblemet er massivt og voksende.

Les mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan