Støy og bly fra skytebaner
Støy og bly fra skytebaner
Oppdatert :15 nov 2016
skyt3

Ikke udelt populær virksomhet blant naboer. Foto Wikimedia Commons.

Skytebaner er ikke udelt populære blant naboer, I tillegg til støy reagerer Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen på bly- og tungmetall-forurensningen fra banen. De har sendt brev til Carl Otto Løvenskiold hvor de ber om hans hjelp. Aksjonsgruppens talsmann Geirr Anfinnsen poengterer at det ikke er øvelsene til politi og forsvar som de vil til livs, men ureglementert bruk av banen som må reguleres. De vil at lerduebanen flyttes eller nedlegges.
Skytterforbundet har vedtatt at det ikke er noen dramatikk i forurensningene, og at de vil gjøre tiltak for å hindre avrenning fra området.

I Trømsø frykter naboer mer støy hvis skytebanen i Kjoselvdalen utvides. Etter at planen ble lagt ut på høring, har kommunen mottatt 43 høringsuttalelser. Støy er gjengangeren i alle. En av naboene, Anders Christensen, etterlyser helsemyndighetenes vurdering av skytebanestøyen de allerede har vært utsatt for i årevis. Han mener den helsemessige belastningen vil øke betydelig ved utvidet bruk av skytebanen, selv etter støyskjermende tiltak. Han skriver at det er nødvendig å innhente uttalelse fra offentlige helsemyndigheter før endelig vedtak i kommunestyret.

Mer om Kjoselvdalbanen
Mer om Løvenskioldbanen

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan