Støy i vinden
Støy i vinden
Oppdatert :02 april 2013

Rettere sagt: Støy fra vindturbiner. Slik støy er mer sjenerende enn støy med samme dBA-nivå fra f.eks. veitrafikk eller jernbaner, bl.a. fordi den hovedsakelig er lavfrekvent. Regelverket tar i noen grad hensyn til dette ved at dBA-grensene er satt lavere. Så også i Norge, hvor vindturbinstøy er regulert i T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.Mer om vindturbinstøy i denne rapporten fra Ljudmiljösentrum i Lund, Sverige. Mer om lavfrekvent støy.

vind-ljud

Rapport om vindturbinstøy

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan