Stille om støy i partienes valgprogram 2017!!!
Stille om støy i partienes valgprogram 2017!!!
Oppdatert :14 aug 2017
Skjermbilde 2017-05-16 14.59.42

Fornektelse? Berøringsangst? Ikke se, ikke høre, ikke snakke om støy - det er med noen få  unntak hovedtrekket ved partienes valgprogram. (foto: Wikimeda Commons)

Om du tror at de politiske partiene bryr seg om støyproblemet så tar du kanskje feil. I hvert fall om vi skal dømme etter de politiske valgprogrammene. Trass i at det er veldokumentert at vårt samfunn har massive støyutfordringer, 2 millioner nordmenn er støyplaget (jfr. SSB i des. 16) og bor i et så støyende område at det på sikt kan skade helsen, forkorte levealder og  svekke barns kognitive evner og redusere deres livsutsikter. Støy er den miljøforurensning som plager flest mennesker! 
      Det hører med til allmennretten å ha luft og omgivelser uten støy og annen forurensning. Men den politiske fortrengning preger partiprogrammene. Vi har sett på programmene til ni partier. Kun tre nevner støy! På tilsammen 1014 programsider nevnes ordet klima ca 800 ganger, mens støy nevnes til sammen 8 ganger, av kun tre partier. Vil du vite hvilke tre partier som bryr seg om støy? 

Etter å ha fulgt med i det politiske arbeidet på Stortinget de siste 10 årene, er det slående å se hvor lite synlig utfordringene med støy er i de politiske dokumentene. I mange sammenhenger hvor støyforurensing kunne ha vær omtalt, skjer det likevel ikke. Stortingets nettsider har søkefunksjoner som forteller sin tydelige historie om hvor lite nærværende støyforurensing er på den politiske dagsorden. Enda problemet aldeles ikke er løst. Siden Stortinget vedtok den nasjonale handlingsplanen mot støy, har antall støyplagete i Norge vokst omtrent dobbelt så mye som trafikkarbeidet på vei! Det er noe som ikke fungerer, og det gripes heller ikke fatt i.

   Så hva sier de politiske programmene? (Denne programsjekken ble gjort før sommeren, vi ser ikke bort fra at det kan a kommet noen justeringer):

Høyre - program på 81 sider. Ordet klima benyttes 63 ganger, støy 0 ganger.

Frp  - program på 87 sider (2. høringsutkast). Ordet klima nevnt 23 ganger, støy 0 ganger.

Krf - program på 151 sider. Ordet klima nevnt 116 ganger. Støy 4 ganger.

Venstre - program på 198 sider. Ordet klima nevnt 156 ganger, støy nevnt 0 ganger.

Arbeiderpartiet - program på 94 sider. Ordet klima nevnt 111 ganger, støy nevnt 0 ganger.

SV - program på 106 sider. Ordet klima nevnt 84 ganger, støy nevnt 0 ganger.

Senterpatiet - program på 90 sider. Klima nevnt 73 ganger, støy nevnt 1 gang. ( og ulv 4 ganger)

Rødt - program på 86 sider. Klima nevnt 45 ganger, støy nevnt 0 ganger.

MDG - program på 81 sider. Klima nevnt 121 ganger, støy nevnt 3 ganger. 

For vår del tror vi at den norske befolkningen er tjent med at deres politikere tok støyutfordringen på større alvor.  

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan