Sterk reaksjon overfor butikkstøy
Sterk reaksjon overfor butikkstøy
Oppdatert :11 jan 2023
Skjermbilde 2022-12-15 kl. 21.42.54

Dagligvarebutikker har store kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg. Utedelen av disse anleggene kan gi mye støy til omgivelsene, særlig når de er dårlig tilrettelagt. På Grünerløkka gikk det så langt at butikkeier ble varslet om tvangsmulkt for manglende retting av forholdet.

Dagligvarebutikker kan være en plagsom kilde til nabostøy. Butikkdriften kjennetegnes av omfattende kjøle- og ventilasjonsanlegg. Er ventilasjonsvifter og kjølemotorer plassert med lite omtanke for omgivelsene, kan lyden anleggene produserer 24/7 være en vedvarende og plagsom støykilde for naboene. Den som driver butikken bør sørge for godt vedlikehold og passe på at lyden ikke overskrider støygrensene som er satt for tekniske installasjoner. Disse støygrensene er en fastsatt av Norsk Standard og har lovkraft som en forskrift. 

    Støy er ansett som forurensing etter forureningsforskriften. Støy som forstyrrer nattesøvn kan følges opp i henhold til forskrift om miljørettet helsevern, som er en del av bydelsoverlegens ansvarområde. En dagligvarebutikk på Grünerløkka i Oslo fikk i sommer pålegg om retting og utbedring av sine tekniske installasjoner på grunn av store støyoverskridelser. Kommunen har også gjort støymålinger som dokumenterer situasjonen. Butikkkeier har ikke etterkommet pålegget. Nå er butikkeieren varslet om tvangsmulkt på 25 000 kroner, om Statens innkrevingsentral er bedt om å bistå med innkrevingen.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan