Stemte ned forslag om opphør av snøscooterforsøket
Stemte ned forslag om opphør av snøscooterforsøket
Oppdatert :17 juni 2014

 Stortingets energi- og miljøkomité behandlet i dag forslaget fra Arbeiderpartiet og Venstre om å stanse regjeringens forsøksordning med scooterkjøring. Men med støtte fra Senterpartiets Marit Arnstad fikk regjeringen flertall mot opphørsforslaget. Både Venstre og Krf stemte med Ap, SV, og Miljøpartiet de Grønne for å bringe forsøksordningen med snøscootere til opphør.

Dermed er det flertall i energi- og miljøkomiteen for at Regjeringens forsøksordning med snøscootere kan fortsette.

Arctic_cat

Kjør på, var beskjeden fra energi- og miljøkomiteen da den behandlet forslaget om å stoppe forsøket med frislipp av snøscootere i 108 komuner. Foto: Wikimedia Commons og forsiden på Støyforeningens magasin, mai 2014.

Fortsatt tillatelse, men med presisering av praksis

I forbindelse med vedtaket ber flertallet i komiteen om at Regjeringen legger frem «endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som sikrer lokal forvaltning innenfor tydelige, nasjonale retningslinjer». SV og Miljøpartiet de Grønne stemte mot dette.

Ola Elvestuen sier til Aftenposten at han er skuffet over at Ap/Venstres forslag ble nedstemt:

- Dette er oppsiktsvekkende med tanke på Sivilombudsmannens konklusjon. Man utnytter en forsøksordning utover det loven gir rom for. At stortingsflertallet velger å ikke stanse dette, undergraver rollen til Stortingets ombud, sier Elvestuen.

Sivilombudsmannen: Lovstridig forsøksordning

Ap/Venstre ønsket at regjeringen skulle stanse scooterforsøket og heller komme til Stortinget med et forslag om å endre motorferdselsloven. Partiene mener forsøksordningen er misbrukt slik at Regjeringen kan endre loven uten å gå veien om Stortinget.

Tidligere i juni vedtok Sivilombudsmannen etter å ha behandlet en klage fra Turistforeningen, at regjeringens forsøksordning med snøscooterkjøring er lovstridig. Dette fremstod som en meget sterk støtte til forslaget fra Ap/V om å bringe snøscooterforsøket til opphør.

Sivilombudsmannen mener forsøksordningen, hvor 108 kommuner deltar, er for omfattende, og at mye tydet på at regjeringen har brukt forsøksordningen for å få igjennom ny politikk.

Med støtte fra SP

Med støtte fra Senterpartiet, kunne regjeringen i april gi klarsignal til kommuner som ønsket å være med i forsøksordningen med lokal forvaltning av snøscooterløyper. Forsøksordningen ble utvidet fra 40 til 108 kommuner. I energi- og miljøkomiteen var det Marit Arnstad, SP Nord-Trøndelag, som forsvarte dette standpunktet da komiteen nå i juni behandlet forslaget fra AP og Venstre.

Forslaget om å utvide forsøksordningen for snøscooterkjøring har møtt stor motstand fra friluftsorganisasjoner og grunneiere - og regjeringens samarbeidspartier Venstre og Krf.

Parallelt med forsøket har regjeringen startet arbeidet med å endre loven om motorferdsel i utmark - slik at utvidelsen av mulighet for å bruke snøscooter skal bli permanent. Kritikerne mener forsøkordningen har blitt så omfattende at det i realiteten var en regelendring i påvente av lovendringen.

MAA_ekstrastort Marit Arnstad juni 2014

Marit Arnstad og Senterpartiet sikret flertall for Regjerings frislipp av snøscootere, da Stortingets energi- og miljøkomitè behandlet et forslag fra Ap og V om opphør av forsøket. Foto: Stortinget

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan