Stadig flere utsettes for støy
Stadig flere utsettes for støy
Oppdatert :04 des 2016
støy-stat2014

Stadig flere utsettes for minst 55 dBA, særlig fra veitrafikk. Ill. SSB.

Stikk i strid med nasjonale mål for støyreduksjon utsettes stadig flere for støy – særlig fra veitrafikk, hvor over 50 % flere var utsatt for minst 55 dBA i 2014 enn i 1999. Også støy fra flytrafikk, industri og annen næringsvirksomhet viste vekst, men de absolutte tallene er langt mindre enn for veitrafikk. Det siste gjelder også for jernbanen, som faktisk har overoppfylt denne delen av det nasjonale støymål. Alt dette fremgår av den siste undersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

     Også flere er blitt utsatt for innendørs støy over 38 dBA, men her presiserer SSB at usikkerheten er stor, og at tallene må tas med et forbehold. Denne formen for støy fra jernbane har økt med nærmere 200 %, men de absolutte tallene er små. Færre plages av så kraftig flystøy innendørs. Flere utsettes for kraftig støy innendørs fra veitrafikk – som utgjør den verste støykilden i absolutte tall – og industri.

I tillegg til disse støytypene kommer støy fra diskoteker og andre skjenkesteder, utagerende privatfester, motorgressklipping, annen nabostøy m.m.
Mer om SSB undersøkelse

holsmbu-pol

Støy fra bl.a. diskoteker og utagerende festing kommer i tillegg. Foto Pål Jensen.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan