Skytestøy i Oppegård
Skytestøy i Oppegård
Oppdatert :05 des 2017
støykart-skyt-eidsberg

Støykart for planlagt riflebane på Nordskogen, Eidsberg i Østfold. Terrengformasjoner og skyteretning har stor innvirkning på hvordan støyen sprer seg.

Naboene til skytebanen i Kurudskogen har vært støyplaget siden midt på 80-tallet, da lerduebanen ble etablert. Oppegård Skytterklubb er pålagt av Fylkesmannen å sørge for redusert støy fra banen. Fristen er for lengst ute, men støyen er den samme.
På begynnelsen av 90-tallet fikk Oppegård skytterklubb også tillatelse til å starte opp med pistolskyting fra samme område. Naboer, og spesielt de som har innsyn til skyteområdet, har fra dag én vært kritisk til skytestøyen.

     Både Oppegård kommune, Fylkesmannen og Miljødirektoratet har satt krav til skytterklubben. Det gjelder i stor grad støydemping. Bjørn Lunder er nabo med banen og mener samtlige etater har forsømt seg i sitt arbeid med å følge opp alle krav om støydempende tiltak. Miljødirektoratet har vedtatt at Oppegård skytterlag umiddelbart må sørge for at en støygrense på 60 desibel (dBA) ikke på noe tidspunkt overstiges ved nærmeste støyutsatte bolig.
Mer 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan