Skytestøy: Bare én kveld i uken
Skytestøy: Bare én kveld i uken
Oppdatert :23 april 2013

Den omfattende skytingen ved Løvenskioldbanen i Bærum er ikke i tråd med fylkesmannsvedtak og tidligere dom i en lignende sak. I Østfold krevde Fylkesmannen i 2004 følgende:

  • Skytingen ved Hestehagen skytebane begrenses til én skytekveld kl. 18–21 mandag til fredag pr. uke.
  • Årlig skytesesong avgrenses til tidsrommet 1. april-30. august med skyteopphold i hele juli.
  • For sesongen 2004 tillates skyting lørdag 08.05.04 og 05.06.04 for avvikling av berammede stevner.

Saken kom opp i Oslo Tingrett, som opprettholdt Fylkesmannens vedtak. Dette ble gjort med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven – som senere er erstattet med Folkehelseloven, men med tilsvarende ordlyd. Tingretten tok utgangspunkt i § 4a-8 om at forholdet direkte eller indirekte «kan ha negativ innvirkning på helsen». Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan