Sjekk støyen der du bor!
Sjekk støyen der du bor!
Oppdatert :11 juni 2013

Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) har lagt ut støykart for våre fem største byområder. De viser støysonene rundt veier, baner og flyplasser. Den norske støykartleggingen er en del av et felles europeisk kartleggingsprosjekt, som omfatter alle byområder med mer enn 100 000 innbyggere. Kartene er et nyttig redskap når man skal planlegge ny bebyggelse, barnehager og andre bygg der mennesker skal bo og oppholde seg. 

støykart

Støy i Sarpsborg. E6-motorveien er det blå, nord-sør-gående støybåndet, med 75-79 dBA nær veien. Gul sone er 55-65 dBA; rød sone er minst 65 dBA. Kartene viser også bane- og flystøy. Du må zoome 6-8 ganger for å få frem støykartene.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan