Sanner senker lydkravene ved F 35 flyplassen!
Sanner senker lydkravene ved F 35 flyplassen!
Oppdatert :02 okt 2015
Sanner

Sterke nasjonale hensyn og vitale miljøhensyn kolliderer på Ørland. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vedtar å senke lydkravene til boliger. Foto: KMD 

Først i 2019 er det planlagt Ørland flyplass vil være i normal drift som F35-flybase. I mellomtiden pågår reguleringsarbeidet. I sommer behandlet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forsvarsbyggs innsigelser mot kommunens reguleringsvedtak, og konkluderte med å tillate lydklasse D (!) for en del av den eksisterende bebyggelsen rundt flyplassen -« der det ikke er mulig ut fra bygningstekniske forhold eller forsvarlig kost-nytte forhold å sikre lydklasse C for innendørs lydforhold.»    

Mens det i resten av Norge er lydklasse C i henhold til Norsk Standard 8175 som er laveste lydkrav for boliger, har departementet vedtatt å redusere støykravet

 for de boligene ved flyplassen der eierne fortsatt ønsker å bo på stedet, og ikke ønsker å ta i mot tilbud om innløsing. 

    I samme vedtak har departementet forlenget kommunens opprinnelige frist for aksept av innløsingsfrist med ett år. I kommunens reguleringsplan var fristen satt til 31.12.2018. Departementet forlenget fristen til 31.12 2019, slik at beboerne skulle få anledning til å oppleve flyplassen i full drift med F 35. Det flyet støyer tre ganger så mye som F 16 i henhold til støymålinger ved Eglin-basen i Florida. 

     Med personlig erfaring med F35-støyen vil beboerne få et bedre grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper ved å akseptere innløsing av boligen.

    Støyutfordringene ved reguleringsplanen for utbyggingen til F35 flybase ble omfattende behandlet med uttalelser fra en rekke berørte departement i forbindelse med Forsvarsbyggs innsigelse. Avisen Fosnafolket hadde en omfattende dekning av saken. Den kan du lese her. 

Les mer om hvor mye F 35 støyer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan