Riksrevisjonen: For mye gods på veiene
Riksrevisjonen: For mye gods på veiene
Oppdatert :01 mars 2018
trailer-ski-sentrum

Det har blitt mer langtransport på veiene, stikk i strid med målet om å få mer gods over på sjø og jernbane, viser en undersøkelse fra Riksrevisjonen. Foto Pål Jensen.

   

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport. Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane ble vedtatt alt i 1990-årene – men er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak.
     – Veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til en overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

     «Riksrevisjonen påpeker at dersom veitransportene som ble utført i denne perioden på disse strekningene hadde vært utført på sjø og bane i stedet, ville det betydelig redusert eksterne kostnader som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer.»

(S. 8 i rapporten)

Riksrevisjonens rapport (PDF)

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan