Oslofjordkryssing
Oslofjordkryssing
Oppdatert :02 mars 2015
motorveibro

Ikke dette, men heller ny tunnel parallelt med den gamle, mener Norsk forening mot støy. Ill. Wikimedia Commons

Veitransport fremstår som en hovedårsak til lokal støy- og luftforurensing. Helsekonsekvensene er omfattende i form av redusert livskvalitet, sykdom og tilogmed for tidlig død relatert til disse forurensningskildene. Det er anslått at støy alene representerer årlige kostnader på 10 milliarder kroner for det norske samfunnet.
 9 av 10 oppsøker naturen for å oppleve stillhet, og stille områder er et truet naturressurs. Foreningen finner det rimelig å anta at ny fjordkryssing, særlig broer, vil øke den nasjonale støyplagen.

     Bygging av ny tunnel, parallelt med eksisterende Oslofjordtunnel (med standard i henhold til EU-krav) vil ha minst negativ innflytelse på støysituasjonen. Dette er grunn nok alene til at Norsk forening går i mot bro og for ny tunnel. Tunnelalternativet fremstår også som det samfunnsøkonomisk mest gunstige alternativet.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan