Oslo: 64 % har veitrafikkstøy over grenseverdiene
Oslo: 64 % har veitrafikkstøy over grenseverdiene
Oppdatert :05 aug 2013

Nesten to av tre oslofolk har veitrafikkstøy over grenseverdiene ved boligen. I tillegg har ca. hver 10. tilsvarende støy fra skinnegående transport. Og det er flere støyutsatte nå enn det var i 2007. Dette fremgår av Oslos handlingsplan mot støy 2013-2018.

støy-hpl-oslo

EUs støydirektiv har pålagt våre større byer å kartleggen støyen og fremlegge handlingsplaner. Oslo har fremlagt sin, og et høringsutkast kan hentes fra kommunens hjemmesider. Byen kan så visst trenge en handlingsplan. 64 % av innbyggerne, ca. 392 400, har veitrafikkstøy ved boligen som overstiger grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Og mer enn hver 5. innbygger har slik støy over grenseverdiene for rød sone. For gul og rød sone er grenseverdiene henholdsvis 55 og 65 dBA Lden, dvs. et gjennomsnit hvor støy om kvelden (kl. 19–23) og natten (kl. 23–07) tillegges henholdsvis 5 og 10 dBA. I tillegg har ca. 60 000 (nesten hver 10. innbygger) støy over grenseverdiene på 58 dBA Lden for gul sone fra tog og bane.
    Og stadig flere ser ut til å bli støyplaget. Fra 2007 til 2012 ble antall støyplagede fra jernbane nærmere doblet. Dette tilskrives økt person- og godstrafikk, men er stikk i strid med trenden i landet for øvrig. Trikk- og T-banestøy økte med 11 %, noe som tilskrives flere avganger. Antall utsatte for veitrafikkstøy økte med 18 %, men det heter at en ny beregningsmetode gjør det vanskelig å sammenligne 2012- og 2007-tall. Vi vet ikke hvorfor en ikke forsøkte å beregne også 2012-tallene med den gamle metoden for å få sammenlignbare tall.
    Et lyspunkt er havnestøyen, hvor bare fire bolighus utsettes for støy over 55 dBA Lden. Vi vet ikke hvorfor en her plutselig begynner å regne i bolighus – men siden havnen ikke er omkranset av kjempeblokker, viser beregningene at få mennesker plages av havnestøy.
    Beregningene sier ikke noe om hvor mange som er utsatt for både veitrafikk- og jernbanestøy.
Vi legger ut Norsk forening mot støys uttalelse om handlingsplanen når den er klar.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan