Opptil 47 busser i timen – rød støysone?
Opptil 47 busser i timen – rød støysone?
Oppdatert :24 jan 2018
busser-oslo

Behøver bussene til Kjeller, Lillestrøm osv. kjøre gjennom boligstrøkene? Og kan ikke de røde bybussene elektrifiseres? Foto Pål Jensen.

– Schweigaards gate i Oslo kveles av trafikk. Opptil 47 busser dundrer gjennom gata hver time – ikke bare bybusser, men også regionbusser til Lillestrøm og andre steder. 29 sameier, borettslag, beboerforeninger og et foreldreutvalg ber om umiddelbare tiltak mot den destruktive trafikksituasjonen i Schweigaards gate i Gamlebyen.

     Før jul kartla Norsk forening mot støy støyen fra bussene hos en støyplaget beboer litt høyere opp i gaten, hvor en bom stanser mesteparten av biltrafikken. Støyen var like fullt nær grensen for rød støysone (rød sone er så mye støy at ny boligbebyggelse normalt ikke er tillatt) og kan kanskje overstige denne grensen. At det antagelig var ti ganger så mye støy før kommunen mannet seg opp og fikk satt bom for gjennomkjøring med privatbiler og lastebiler, er en fattig trøst.
Vi anslo farten bare på øyemål, men mange kjørte betydelig fortere enn fartsgrensen på 30 km/t – antagelig rundt 50 km/t. I tillegg til trafikkfaren for skolebarn og andre gir dette betydelig mer støy.

     I tillegg til håndheving av fartsgrensene og flytting av regionbussene påpekte vi elektrifisering av bussene som støydempende tiltak – dermed forsvinner også eksosen. Elektrifisering av busser i bytrafikk gir langt større støyreduksjon enn tilsvarende for personbiler, selv om det ikke vil hjelpe mot rystelser og vibrasjoner.

Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan