Oppegård skytterlag dømt til å legge ned skytebane 
Oppegård skytterlag dømt til å legge ned skytebane 
Oppdatert :24 feb 2020
IMG_4059

Naboene gledet seg over dommen i Follo Tingrett som avgjorde at Kurud  pistolbane har måttet stenge. Foto: Ole Endresen 

Naboene til Oppegård skytterlages skytebane ved Gjersjøen, Kurud pistolbane, gleder seg over at mange års kamp mot skytestøyen nå er brakt til ende. Det siste slaget ble utkjempet i Follo Tingrett. Menglende overholdelse av støykrav var en av grunnene som dommeren fant at bruk av skytebane måtte opphøre. Dommen falt i desember og dommen ble rettskraftig i slutten av januar. Nylig samlet det lokale vellet seg fort å feire at fred og stillhet var kommet tilbake i boområdet, og gi honnør til Bjørn Lunder som i mange år har gått i bresjen mot skytestøyen. - Det er ikke skytingen jeg var i mot, men støyen som invaderer vanlige menneskers hjem og ødelegger menneskers rettmessige krav på en godt lydmiljø. Samfunnet bør sørge for en bedre miljømessig lokalisering av skytebaner, sa Lunder på tilstelningen.   

Uenigheten om skytterlagets bruk av skytebanen har versert i mange år. Naboene har ment at skytterlaget tidlig gikk ut over de rammene som daværende SFT (nå Miljødirektoratet) satte for virksomheten. Uenigheten har hatt skiftende intensitet gjennom flere tiår, men tilspisset seg da skytevirksomheten brøt nye pålegg fra myndighetene om ikke å bryte fastsatt maksgrense for skytestøy registrert i naboenes hager. Etter at skytterlaget hadde produsert en støyrapport som indikerte at virksomheten var innenfor støygrensen, ble det ved tre forskjellige støymålinger - Støyforeningens kontrollmåling for  naboene, og deretter to målinger fra to konsulentselskap, begge bestilt av Oppegård kommune, påvist at skytestøyen var langt over tillatt maksgrense. Og i et omfang som ikke kunne forklares med tilfeldigheter. 

    Oppegård kommune anla sak for å få stoppet skytevirksomheten og skytterlagets bruk av arealet. Saken ble behandlet over flere dager i Follo Tingrett, og hadde mange aspekter. 

Hele dommen kan lastes ned 

LastNedBilag 417,78 kB

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan