Om hvorfor jernbanestøy sjenerer (om demping, klikk her)
Om hvorfor jernbanestøy sjenerer (om demping, klikk her)
Oppdatert :05 des 2012

En ny studie viser at det ikke bare er støynivået som gjør at jernbanestøy sjenerer. Den viser at også vibrasjoner og mange togpasseringer virker sjenerende. Vibrasjoner – og svært mange togpasseringer (over ca. 500 pr. døgn) gjør at støyen virker like sjenerende som 5-7 dBA sterkere støy. I Norge forekommer så mange tog nær Oslo S og ved enkelte T-banelinjer.

    I Norsk forening mot støy får vi også noen henvendelser om støy fra tuting (tyfoner). Dette er mest aktuelt ved usikrede planoverganger. Nye jernbaner bygges heldigvis uten planoverganger, men med dagens utbyggingstempo vil det ta svært lang tid før Jernbaneverket får nedlagt alle de gamle.

Hvordan dempe vibrasjoner?

  • Lettere tog (selv om det er vanskelig med godstog)
  • Støy- og vibrasjonsdempende underlag. Hvis du går i Oslo, kan du høre og merke forskjell når trikkene passerer Jernbanetorget i forhold til andre steder i byen.
  • Tunneler (Det Store Under). Intercity-triangelet (Oslo–Lillehammer/Skien/Halden) kommer til å bli Norges største tunnelbane. Tunneler er dyre og tar utsikten, men er ofte et nødvendig onde; at stadig mer infrastruktur graves ned, er en internasjonal megatrend).
  • Bedre bygningskonstruksjoner. Selvsagt dyrt i ettertid, men for nye bygg gjelder krav til vibrasjonsdemping i NS 8176: «Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på menneske.» Denne må kjøpes, men grenseverdiene finnes her.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan