Økende motstand mot snøscooterkjøring
Økende motstand mot snøscooterkjøring
Oppdatert :17 juni 2014
snøscooter4

Skrens

To av tre vil ikke ha unødig snøscooterkjøring i naturen, viser en kartlegging fra Miljødirektoratet. Motstanden har vært massiv fra friluftsliv- og naturvernorganisasjioner. Den har også økt blant folk flest, fra 60 % i 2012 til 66 % i 2014.

Hvem står bak motorferdsel-i-utmark-lobbyen?

Ikke bare snøscooterorganisasjoner etc., som en kanskje skulle tro. AMCAR (American Car Club of Norway) er en av Norges sterkeste bilorganisasjoner, og mer enn en koseklubb for tilhengere av dollarglis fra de harde 50-åra. AMCAR hevder å ha ledet kampen for mer motorferdsel i utmark siden 2007. I sitt bilpolitiske program (AMCAR har ikke noe samferdselspolitisk program) skriver de:

"Motorferdsel i utmark og vassdrag

AMCAR engasjerte seg i dette på vegne av offroadmiljøet i Norge da Direktoratet for
Naturforvaltning, DN,  i 2007 kom med en høring og med forslag til ny lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag. AMCAR fikk stablet på beina en massiv protest mot forslaget til ny lov,
og vårt felles høringssvar med stort sett alle offroadklubber i Norge var nok med på at denne
nye loven ble skrinlagt. Hvis den nye loven hadde gått gjennom som foreslått fra DN’s side
ville dette ha satt en stopper for stort sett all motoraktivitet i disse miljøene. Lokal styringsrett
ville blitt radert bort og alt styrt fra sentrale myndigheter. Etterfulgt av høringen kom DN med
sin tilrådning til ny lov til Miljødepartementet som skulle behandle denne og legge den frem
for Stortinget. Dette skulle skje i 2009, men på grunn av massive protester fra både AMCAR
med offroadere, snøscooterfolk og politikere både lokalt og sentralt ble det i april 2010
bestemt at det ikke skulle utarbeides noen ny lov. At det måtte være lokal styringsrett på dette
området vant frem.  Det skal eventuelt ses på om det er behov for å gjøre presiseringer i det
eksisterende motorferdselsregelverket. AMCAR følger saken videre."

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan