Nye veier AS besvarer ikke spørsmål om støy
Nye veier AS besvarer ikke spørsmål om støy
Oppdatert :31 okt 2019
Skjermbilde 2019-10-29 15.55.48

Ledelsen i Nye Veier AS, Styreleder Harald V. Nikolaisen og adm.dir Ingrid Dahl Hovland (nå påtroppende vegdirektør i Statens vegvesen) unnlater å svare på relevante spørsmål om støy.

Nye Veier AS ble i forskrift som trådte i kraft 8.mars 2019, tildelt myndighet etter plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd til å fremme reguleringsplaner for den portefølje selskapet har ansvar for.  På selskapets nettside profilerer selskapet seg med at "samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når". Det var for Støyforeningen en anledning til - i medhold av miljøinformasjonsloven - å spørre selskapet et par viktige spørsmål om støy og samfunnskostnad. Selskapet er en ny viktig aktør innen veibygging, men besvarer ikke spørsmålene - som ble sendt 20. mai og er senere purret i samtale med administrerende direktør. Vi mottok løfte om svar, men det har ennå ikke kommet. I miljøinformasjonsloven er svarfristen 15 virkedager.  

Nye Veier AS posisjon som en ny, stor aktør innen planlegging og bygging av veier i Norge, ble styrket da selskapet fikk ny reguleringsmyndighet i en ny forskrift i mars 2019. I følge samferdselsbudsjettet for 2020 vil selskapet betjene veiutbyggingsoppgaver for 5,6 milliarder kroner. Det er mye vei og følgelig også mange støyutfordringer. Støyforeningen ba derfor om informasjon om sentrale elementer i virksomhetens arbeid med støy: hvordan man stiller seg til T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Retningsslinjen er veiledende, men vi har sett andre store infrastrukturetater - blant annet statens vegvesen - har erklært at de legger T-1442 til grunn for sitt arbeid med støyrelaterte utfordringer. Vi har ikke sett noen slik erklæring fra Nye Veier AS.

    Støy koster samfunnet betydelig beløp, ikke minst i form av svekket helse (tap av friske leveår) og prematur død. I England anslås trafikkens eksternkostnad forbundet med støy å være like høy som kostnadene med trafikkulykker. I Sveits er anslaget for støykostnader ca 10 ganger høyere en norske beregninger. Selskapet Nye Veier AS er tydelige på prosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Dermed er det av samfunnsmessig interesse å vite hvordan støykostnader som følge av veien er med i regnesty7kket.      

Les Støyforeningens brev

Link til Miljøinformasjonsloven

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan