Nye EU standarder for bærbare musikkspillere og mobiltelefoner
Nye EU standarder for bærbare musikkspillere og mobiltelefoner
Oppdatert :24 mai 2013

EU foreslår at alle personlige musikkspillere og mobiltelefoner som selges etter februar i år skal ha en lydgrense på 85 desibel (dB).

genes_for_hearing

Forskning anslår at 10 millioner unge europeere risikerer å skade hørselen ved å lytte for mye og lenge på høy musikk.

EU går inn for nye standardkrav for lydnivå på mobiltelefoner og lyden i hodesettet til bærbare musikkspillere. De nye reglene gjelder først og fremst for bærbare, personlige musikkspillere, men omfatter også mobiltelefoner. Reglene går ut på skal ha en standard lydnivågrense på 85 db. Det skal likevel være mulig for forbrukeren å avspille musikken på lydnivå opp til maksimum 100 db. Hvis forbrukeren velger dette vil han for hver 20. time med avspillingsnivå over 85 db, få en muntlig advarsel avspilt i høretelefonen om risikoen ved å spille musikk høyere en sikkrehetsnivået på 85 db. Denne advarselen blir automatisk repetert hver 20 time med musikken på høyt volum.

Millioner av mennesker risikerer svekket hørsel

Oktober 2008 ble det utgitt en rapport om en studie utført av the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR). Den anslo at opp til 10 millioner europeere risikerte å skade hørselen sin gjennom overdreven lytting på høy musikk direkte på øret fra sine MP3 spillere.
Den rapporten resulterte i en forespørsel fra EU-kommisjonen om en oppdatering av standardkravene til slike innretninger. Den nye tekniske sikkerhetsstandarden for musikkspillere, som trådte i kraft februar 2013, er utviklet av EU´s standardiseringsorgan, the European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC).

Frivillig standardkrav

Den nye EU standarden er frivillig. Men EU-kommisjonen uttrykker at EU-standarder svært ofte utvikler seg til å bli en målestokk for praksis i de bransjer som er berørt av den.

EU som barnepike når norsk skole ikke passer på

Før årets støyfrie dag i april, om hørselsrisikjo for barn og unge, gjorde Støyforeningen stikkprøver hos norske skoler for å sjekke om de unge fikk lære om helserisiko ved avspilling av høy musikk. I naturfag 10. trinn under temaet "Kropp og helse" står følgende: "Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges". I våre undersøkelser var vi ikke i stand til å finne noen skoler som lærte elevene om hørselsrisiko ved høyt musikk-konsum. Vi håper vi tar feil, og vil gjerne høre om skoler som tar slikt ansvar.

Se også denne linken

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan