Ny forskning viser at luftfartsstøy kan skade helsen
Ny forskning viser at luftfartsstøy kan skade helsen
Oppdatert :10 okt 2013

Risikoen for innleggelse på sykehus og dødsfall som følge av slag og hjerte/karsykdommer er høyere i områder med høye nivåer av støy fra fly og helikoptere, viser en resultatene fra ny, engelsk forskning.

Forskerne ved Imperial College London og King's College London har sammenliknet data for dag- og nattstøy med hospitalinnleggelser og dødelighetssrater for et stort område der det tilsammen bor 3,6 millioner i områdene rundt London Heathrow flyplassen.

Helserisikoen ble funnet å være 10 til 20 prosent høyere i områdene med de hørste støynivående sammenliknet med områdene i undersøkelsesarealet rundt Heathrower som hadde de laveste støynivåene.

Forskningsresultatene er nylig publisert i det anerkjente British Medical Journal.

Skrik og fly

Bildetekst: Stadig mer forskning som indikerer at støy fra fly og helikopter medfører helserisiko for omgivelsene. (montasje: Steven Gersh)

Se omtalen i Science Codex.

Se omtalen i BBC.

Tidligere undersøkelser har funnet forbindelse mellom det å bo i støytende omgivelser og høyt blodtrykk, men få studier har sett direkte på sammenhengen med hjerteattakk, og hjerte- og karsykdommer.

De nye funnene understøtter muligheten av at støy fra luftfarten bidrar til disse helsekonsekvensene, men forskerne ønsker å forske videre for å etablere en enda mer eksakt forbindelse mellom støy og svekket helse.

Dr Anna Hansell, som underviser i samfunnsmedisin på medisinstudiet ved Imperial College, sier at funnene indikerer en forbindelse mellom høye nivåer av luftfartstøy og risiko for hjertesykdom og slag. Den eksakte sammenhengen er denne støyeksponeringen kan medføre, er ikke fastslått, men det er plausibelt at støy medvirker til disse helseproblemene, blant annet fordi støy fører til økt blodtrykk og forstyrrer nattesøvnen. Det er nødvendig å undersøke videre den relative betydningen av henholdsvis dagstøy og nattestøy, påpekte dr. Hansell.

Professor Paul Elliott har hatt hovedansvaret for studiet. Han er også leder av UK Small Area Health Statistics Unit og miljøhelsenteret som gjennomførte prosjektet. Han understreker at undersøkelsesmetodikken ikke med sikkerhet kan fastslå at luftfartsstøyen er årsak til økt forekomst av hjertesykdom og slag i lokalsamfunnene ved Heathrow. Ved vurdering av funnene må man også vurdere i hvilken grad andre forhold kan influere på resultatene, forhold som kosthold, røking, inaktivitet og allerede eksisterende tilstander med f.eks. høyt blodtrykk og diabetes. Men selv med filtrering av resultatene mot slike andre faktorer, reiser funnene viktige spørsmål om hvilken betydning støy har for de høye forekomstene av hjerte-karsykdommer.

Undersøkelsen ble gjort i 12 av Londons forsteder samt i ni omkringliggende regioner der utendørsstøyen oversteg 50 desibel. Hele undersøkelsesområdet ble delt opp i 12110 små arealer, med en gjennomsnittlig befolkning på ca. 300 personer. Forskerne sammenlignet støynivået i 2001 (dokumentasjon fra luftfartsmyndighetene) med frekvens for hospitalinnleggelser og dødelighetsrate for perioden 2001 – 2005 vurdert for hver arealenhet med. Foruten støy ble det i arealenhetene også vurdert andre faktorer som kan knyttes til risiko for hjertesykdom, faktorer som social deprivation, bestemt etnisk bakgrunn, veitrafikkstøy, luftforurensing, utbredelse av lungekreft (parameter for utbredelse av røking) etc. Korrigert for disse faktorene ble det beregnet en sammenheng mellom støy og hjertesykdom. Spesielt beboere med opprinnelse fra Sør Asia var eksponert for denne sammenhengen.

Kilde: Imperial College London

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan