Mindre støy med sagtaggete vindturbinblad
Mindre støy med sagtaggete vindturbinblad
Oppdatert :07 jan 2018
vindt-sag

Vindturbinstøy med og uten sagtagging på bladene. Forskjellen er ca. 2,5 dBA, dvs. nær en halvering. 5,5–7,9 m/s er laber bris, 8–11 m/s er frisk bris; 11–14 m/s er liten kuling. Vindhastighet i km/t fås ved å gange m/s-tallene med 3,6. Som standard gjelder vindmålinger 10 m over bakken. Etter Vestas.

Et sagblad kan brukes til mer enn ordinær sagføring eller (som hos den tidlige countrygruppen South Georgia Highballers) erstatte banjoen. Med sagtagging ytterst på bladene – som genererer mest støy – skal støyen reduseres ca. 2,5 dBA, som tilsvarer at støyen nærmere halveres.

     – Vi har knekket støykoden, hevder Kaj Dam Madsen, mannen med den velklingene tittel Senior Product Function Lead for Noise hos vindturbinprodusenten Vestas. Etter danske støykrav skal støyen hos nærmeste nabo utendørs ikke over 44 dB/42 dB ved 8/6 meter i sekundet (tilsvarer laber til frisk bris), som er det området hvor vindmøllene støyer mest. Samtidig er det krav til hvor kraftig lavfrekvent støy det kan være innendørs hos nærmeste nabo.

     I Norge finnes ingen grenser for lavfrekvent støy, men anbefalte grenseverdier er 45 dBA Lden, hvor Lden = gjennomsnittet over året hvor støy om kvelden og natten får et straffetillegg på henholdsvis 5 og 10 dBA. Hvis støyen er likt fordelt over døgnet, er Lden = målt gjennomsnitt + 7,7 dBA. Grenseverdiene finnes i T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. De er ikke juridisk bindende, men kommunen kan kreve at de følges når utbyggere av vindturbiner får konsesjon.

Mer 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan