Mer snøscooterkjør med de blåblå
Mer snøscooterkjør med de blåblå
Oppdatert :09 okt 2013

De blåblå vil gi kommunene mer makt – og Fylkesmannen tilsvarende mindre makt – over hvor det skal være tillatt å kjøre snøscooter. Snøscooterforbundet har ønsket akkurat dette. I forbindelse med snøscooterkjøring har Norsk forening mot støy tidligere uttalt bl.a.:
Vi minner om at 90% av alle som ferdes i naturen, oppgir som hovedårsak behovet for fred og ro og stillhet i naturen. I tillegg kommer de som lever i naturen, og som har krav på vår respekt om omtanke for deres livsverden. Samtidig har vi forståelse for at det må være en avveining mellom ulike interesser, men en avveining må
hensynta alles behov og sette grenser for hvor og når motorisert ferdsel kan forgå til lands og til vanns. Naturvernforbundet har gjennom 10 år klaget inn dispensasjoner de mente var lovstridige, og
Fylkesmannen har i 90 % av sakene gitt dem rett, og trukket tillatelsene tilbake. Samtidig har Fylkesmannen krevd at kommunene retter seg etter vedtaket, og innretter dispensasjonspraksisen etter
dette. Dessverre har det ikke skjedd. Enkelte kommuner har i disse 10 årene ikke etterkommet Fylkesmannens anmodning, men fortsatt å innvilge samme type dispensasjoner som før.
I dette scenariet mener vi at kommunene ikke er egnet til å forvalte ansvaret med å opprette scooterløyper.
Det tryggeste er at Fylkesmannen har myndigheten til å opprette scooterløypene. Ikke kommunene.

snøscooter2

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan