Mer fart gir mer støy
Mer fart gir mer støy
Oppdatert :30 des 2017
støy-fart3

Vegdirektoratet ønsker å senke fartsgrensene flere steder for å få ned antall trafikkdrepte. De ønsker å setter ned fartsgrensen fra 80 km/t til 70 km/t på landeveier uten midtdeler, fra 60 km/t til 50 km/t, og i tettbygde strøk fra 50 km/t til 40 km/t. Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk sier at det høres fornuftig å sette ned fartsgrensen på enkelte ulykkesstrekninger. Han forstår at bilister kan bli irriterte når fartsgrenser settes ned, men han tror det kan være fordi man ikke forstår hensikten. Særlig stor forståelse for bilistenes irritasjon viser Morten Stordalen (Frp), nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Han er ikke udelt positiv til forslaget.

Den fremtredende trafikksikkerhetsforsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk insitutt har skrevet en rapport som dokumenterer virkningene av kjørefarten på norske veier og gater. Han har også beregnet kostnadene ved veitrafikkstøyen. Støymessig koster 80 km/t dobbelt så mye som 52 km/t, mens 110 km/t – den høyeste tillatte kjørefarten i Norge – koster nærmere fire ganger så mye.

Mer 

Rune Elviks rapport 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan