Maksgrense på 27 desibel?
Maksgrense på 27 desibel?
Oppdatert :09 okt 2017
vp2

For disse gjelder maksgrense innendørs på 27 dBA – hvis de brukes i nærings- og servicevirksomhet, eller hvis støyen inneholder særlig forstyrrende frekvenser. For øvrig er maksgrensen 32 dBA, eller 32 dBLAFmax som det heter på fagspråket. Foto Pål Jensen

Vi har fått flere spørsmål i forbindelse med et TV2 hjelper deg-program hvor det skal ha blitt nevnt at grenseverdien for innvendig støy var 27 dBA. Vi må derfor (dessverre) presisere at 27 dBA bare gjelder følgende former for støy:

  • Maksimalstøy (LAFmax) fra tekniske installasjoner ved nærings- og servicevirksomhet, f.eks. fryseanlegget i butikken under deg.
  • Støy fra øvrige tekniske installasjoner utenfor egen boenhet hvis støyen inneholder særlig forstyrrende komponenter (i praksis som regel mye basstoner), og hvis installasjonen er fra 2012 eller nyere. For øvrig er maksgrensen 32 dBA for denne typen støy.
  • Anbefalt grense for musikkstøy (LAFmax) fra diskoteker, puber osv. med flere enn 6 arrangementer i året. Kommunene kan kreve at støyen hos naboene ikke overstiger de anbefalte grenseverdiene. I tillegg finnes en maksgrense på 47 dBC. For musikk med mye bass er det i praksis ofte denne som overskrides.

For de fleste typer støy er maksgrensene til dels betydelig høyere.
Her finner du mer om regelverket.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan