Lempning av støykrav for skytebaner gir flere støyplagete
Lempning av støykrav for skytebaner gir flere støyplagete
Oppdatert :20 jan 2016

skyt1

Høringsuttalelse fra Norsk forening mot støy

Formålet med dagens grenseverdier for støy på skytebaner i Teknisk forskrift 1442 for plan- og bygningsloven er å hindre skytestøy i en mengde som er skadelig for omgivelsene. Støysonene fungerer som båndlegging av arealer og hinder for skyteaktivitet. At dagens grenseverdier virker etter sin hensikt (båndlegging/redusere skytestøyskade) er ikke et argument for å senke beskyttelsen mot støy som dagens bestemmeleser gir. Selv om Forsvarsbygg ønsker det. Det uttaler Norsk forening mot støy i en høringsuttalelse om Miljødirektoratets forslag om å redusere støyvernet ved skytebaner. Forslaget vil gi økte helseplager for tusenvis og er i strid med nasjonale politiske vedtak om å redusere støyplagen.

     Støyforeningen har sett Miljødirektoratets skriv, datert 9.12.15, til fylkesmenn/kommuner med
forslag om å svekke støykravene i grenseverdiene i T-1442/2012 - Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging for skytebaner i Norge, både militære og sivile baner.

     Forslaget vil øke antall støyplagete i Norge. Det er det motsatte av nasjonale politiske mål, som er å
redusere antall støyplagete!

Miljødirektoratets foreløpige endringsforslag: 

Forslag 417,51 kB

Forsvarsbyggs utredning:

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan