Lærerike glimt fra den europiske støykonferansen
Lærerike glimt fra den europiske støykonferansen
Oppdatert :14 aug 2017
Skjermbilde 2017-08-09 22.03.24

"Støy gjør så mye skade på helse og samfunn at 1 euro investert i støytiltak gir 29 euro i samfunnsgevinst", uttalte EUs generaldirektør for miljø, Daniel Calleja på fagkonferansen "Noise in Europe" der  Europas samlede ekspertise møtte de europeiske mymdighetene for å drøfte støyutfordringene. Han fikk sterk støtte fra EUs generaldirektør for helse, John Ryan som også advarte om at  helsekonksekvensene av støy ville bli en stadig større byrde for helsevesenets økonomi og kapasitet. 

EuroNoise understreker alvoret 

Konferansen ble arrangert i regi av EU kommisjonen, og med Europas ledende eksperter både på talerstolen og som deltakere i debatten. Her bekreftet bl.a leder for WHO Europe alvoret med helsekonsekvenser av støy, at støy tar liv (premature deaths) og at de nyeste forskningsgjennomganger ga tunge indikasjoner på at de støygrenser som praktiseres i dagens Europa (støydirektivet) er for lempelige til å beskytte mot helserisiko. Konferansen avdekket også et behov for å erstatte støyretningslinjer med lovgrenser, at borgerne har rett til beskyttelse mot heseskadelig støy, og man var på utkikk etter et egnet søksmål der myndighetene kunne trekkes for retten for å ha neglisjert borgernes rettmessige krav til vern mot støy. De fakta som ble formidlet på konferansen understreker Støyforeningens syn om at man ikke kan ta så lett på støyutfordringene som bl.a NTP 2018-2029 i sin nåværende form legger opp til.

    Konferansen har følgende nettsted.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan