Korntørk: For mye støy
Korntørk: For mye støy
Oppdatert :07 feb 2017
korntørk

Bonde Svein Tore Tandberg ble i Drammen tingrett dømt til å redusere støy fra høy- og korntørk, og dessuten betale en nabo over 170 000 kr i saksomkostninger. Støyen overskred tålegrensene i nabolovens §2. 40 desibel (dBA) er høyeste tillatte støy fra tekniske installasjoner, målt ved fasade eller på uteoppholdsareal om kvelden. Målingene, gjennomført av en rettsoppnevnt sakkyndig, viste et støynivå fra 51 til 57 dBA ved de tre aktuelle utearealene. Retten vektla også at støyplagede hadde tilbudt Tandberg å dekke halvparten av utgiftene ved en støyskjerming. Tilbudet ble avslått. «Det må få betydning for saksomkostningsspørsmålet at saksøker hele tiden har vært innstilt på løsninger og framsatt en rekke forslag, blant annet om å dele utgiftene til støyreduserende tiltak. Alle forslag har imidlertid blitt blankt avvist av saksøkte.» heter det i domsslutningen.

Mer 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan