Konsentrasjon og kontorlandskap fungerer dårlig sammen
Konsentrasjon og kontorlandskap fungerer dårlig sammen
Oppdatert :03 mars 2018
kontorl-stollek3

Kontorlandskap basert på «celan desk»-ideologien er en slags stollek som gjør at bedriftene sparer plass og husleie. Men husleien utgjør som regel bare noen få prosent av lønnskostnadene.

   

Kontorlandskap synes å fungere dårlig for arbeid som krever konsentrasjon og uforstyrret korttidshukommelse. Resultater fra den vitenskapelige litteraturen viser at arbeidstagerne i stor grad opplever dårligere arbeidsmiljø, mer stress og slitenhet, mindre produktivitet, dårligere helse og får økt sykefravær. Mange plages av støy, særlig fra telefoner som ikke blir tatt og fra medarbeidere som prater i telefonen.

     Dette fremgår av spesialnummeret Kontorlandskap – arbeidsmiljøfaglig veiledning av Folkehelseinstituttets publikasjon Helserådet. Forfatterne, Ph.D. Jan Vilhelm Bakke, Phd, overlege i Arbeidstilsynet, og Knut Inge Fostervold, Dr. psychol, Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, har gått grundig til verks. 25 internasjonale studier er gjennomgått.

     Men har bedriftene råd til cellekontorer i strøk med dyr husleie? Til enhver tid er jo noen medarbeidere – kanskje 1/4 av arbeidsstokken – ute på møter eller befaringer, er sykmeldt, har hjemmekontor, ferie osv. Derfor sparer utvilsomt bedriftene plass med clean desk-ideologien – en stollek hvor medarbeiderne setter seg der det faller dem inn når det faller dem inn å sette seg, Forfatterne har tenkt på det også: Husleien tilsvarer bare 7,5–9 % av lønnskostnadene, viser beregninger fra Lysaker-området.

Lenke til veiledeningen og annen faglitteratur

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan