København har innført varslingstelefon for nabostøy
København har innført varslingstelefon for nabostøy
Oppdatert :14 aug 2014
Kbhvn jazz festival

Plaget av støy fra utendørs musikkarrangementer eller uteservering? Situasjonen er typisk for storbyer. Dette gjelder også for større norske byer, og tiltar etterhvert som bebyggelsen blir mer og mer fortettet. Kan hende bør de største norske kommunene og det lokale politiet ta en titt på Københavns gode eksempel for å redusere problemet.

På forsommeren 2014 satte København kommune og København politi i verk en felles varslingstjeneste og serviceapparat som innbyggerne kan kan henvende seg til når de føler seg plaget av nabostøy. Vakttelefonen som byens borgere kan ringe til, holdes åpen fra torsdag ettermiddag til sent søndag kveld – tidsperioden i uken da musikken er høyest og varer lengst ut på natten. Telefon til vakttelefonen kan føre til at kommunens støyinspektører rykker ut til konsertarrangøren, serveringsstedet etc og iverksetter akutte støytilsyn.

I 2013 samarbeidet Norsk forening mot støy med flere av de største norske kommunene, og drøftet utfordringer knyttet til nabostøy. Regelverket for nabostøy er uklart, og mange situasjoner faller mellom to stoler. Det er også en vanskelig situasjon at den enkelte som blir rammet av støy, føler seg alene i situasjonen. Det er ingen tydelig informasjon fra det offentlige om hvor man kan henvende seg. Mens mange kommuner har IT-baserte tjenester der man kan rapportere hull i asfalten og/eller andre negative forhold, er det ingen ordning for å varsle om støy. Ikke bare føler man seg alene, man blir også vanligvis stigmatisert når et støyproblem tas opp. En kommunal varslingsordning med rådgivning, og der støyinspektører kan rykke ut, kombinert med et samarbeid med politiet, ser ut som en god serviceordning nå som de største norske byene skal realisere sine fremtidstrategier med stadig mer fortetting.

I kommunens informasjon beskrives også de støysaker der man må henvende seg direkte til politiet, samtidig som man opplyser om politiets tlf. for slike saker.

Les mer om Københavns vakttelefon ved å klikke på følgende linker: introduksjonselve ordningen.

Vil du lese Støyforeningens rapport om nabostøy (høsten 2013) kan du klikke

Øyafestivalen i Oslo reiste relevante utfordringer som kan knyttes til utfordringen nabostøy. Du kan lese om denne saken bl.a på følgende link. Og se mediedekning her.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan