Innkalling til digitalt årsmøte 2022: Tirsdag 29.mars på Zoom
Innkalling til digitalt årsmøte 2022: Tirsdag 29.mars på Zoom
Oppdatert :07 april 2022
Skjermbilde 2019-03-05 22.21.41

På vegne av styret i Norsk forening mot støy innkalles til årsmøte tirsdag 29.mars kl 18.00. På Zoom. (Det vil også være mulighet for personlig fremmøte).

To år med pandemi har lært oss nytten av digitale årsmøter. Ikke minst fordelen ved at det gjør årsmøtet mer tilgjengelig for medlemmer utenfor Oslo og det nære østlandsområdet. Vi håper derfor at mange medlemmer benytter muligheten til å bli bedre kjent med styre og ledelse.   

Av tekniske grunner må medlemmene melde sin deltakelse til post@stoyforeningen.no for å få tilsendt påloggingsdetaljer.

Er du ikke på Zoom? Følg lenken for å signere inn og få app som gratis tilgang.  

Styregodkjent årsberetning og virksomhetsberetning legges som pdf-fil nedenfor den 9. mars. Beretningen vil bli supplert med revidert regnskap og revisjonsberening om kort tid.

Vedtektene for foreningen ligger som pdf-fil nedenfor. 

Årsmøtet holdes normalt hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien. På grunn av smittevernbestem for koronaviruset blir årsmøtet i år  avviklet digitalt. 
    Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap 2021

2. Orientering om budsjett 2022

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

Årsmøtet velger også møteleder, referent og representanter til å signere protokollen. 

KONTINGENT 2022 ER SENDT UT TIL DEM SOM FORELØPIG IKKE HAR BETALT DEN.

Vel møtt!

Oslo, 5. mars 2022

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther

generalsekretær

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan