Hvor mye hjelper fasadeisolering?
Hvor mye hjelper fasadeisolering?
Oppdatert :02 juni 2014
støyplage-innend2

Sammenheng støynivå utendørs–støyplage innendørs, beregnet av forskerne. Vi har lagt inn grensene for gul og rød sone. Fasadeisolering reduserer innenedørs støy ca. 7 dBA.

Forurensningsforskriften sier at tiltak SKAL gjøres hvis gjennomsnittlig støyinivå innendørs overstiger 42 dBA. For veitrafikkstøy er fasadeisolering i så fall et vanlig tiltak. En intervjuundersøkelse og målinger viste følgende (gjennomsnittstall):

  • Gjennomsnittlig innendørs støynivå avtok fra 43 til 36 dBA. Fasadeisoleringen hadde samme virkning som å fjerne 80 % av biltrafikken.
  • En kontrollgruppe hadde ca. 38 dBA innendørs støynivå både før og etter.
  • Blant dem som fikk fasadeisolering sank andelen «meget plaget» (mye plaget + voldsomt plaget) fra 43 til 16 %. Effekten holdt seg etter 2½ år. Samtidig sank andel som mente de fikk helseskader av luftforurensning.
  • I kontrollgruppen økte antall «meget plaget» fra 24 til 29 % umiddelbart etter tiltak og sank (ikke signifikant) til 28 % 2½ år etter.
  • En stor andel er meget plaget av veitrafikkstøy selv når den er godt under tiltaksgrensen på 42 dBA, og 1/6–1/7 er meget plaget også etter fasadeisolering. Dette bekreftes av tidligere undersøkelser, og av stadige henvendelser til Norsk forening mot støy om veitrafikkstøy.

Undersøkelsen, ved Astrid H. Amundsen, Gunn Marit Aasvang og Ronnyy Klæboe, er trykt i Samferdsel 4/2014.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan