Gode nok norske regler for miljøvurdering av vindkraftprosjekter?
Gode nok norske regler for miljøvurdering av vindkraftprosjekter?
Oppdatert :31 jan 2023
Skjermbilde 2022-12-09 kl. 11.12.34

Sintef peker i en rapport på  at norsk topografi og værforhold har en rekke særtrekk. For Støyforeningen er det derfor naturlig å spørre hvor godt støyberegninger for vindkraft til nå står seg med utgangspunkt i at beregningen er gjort med felleseuropeiske modeller. Er det også på tide å sjekke hvor godt norsk regelverk står seg i forhold til SEA-direktivet? 

EU har et SEA-direktiv (forskrift om miljøvirkninger av planer/planprogrammer) som nylig ble anvendt i en vindkraftdom i Belgia. Landet ble pålagt å utrede støyretningslinjene sine. De har gitt seg selv tre år til å gjennomføre dette. I Nederland ble det med utgangspunkt i samme dom gjort en regjeringsavgjørelse om miljøvurdering som endret de opprinnelige statlige føringene for vindturbinstandarder og revisjon av rammeverket.
     Metoder og verktøy for beregning av vindturbinstøy inkluderer ikke forhold som er relevante i norsk topografi (refraksjon), fordi vi i utstrakt grad legger vindturbiner høyt i terrenget mens berørte naboer ligger på lavere høyder. Det er behov for mer kunnskap om dette" , skriver Sintef I en vurdering av beregningsmodellene.  
    De norske støyretningslinjene har stått uendret i 17 år. Kan det være på tide med gjennomgang av retningslinjene for å sikre at de er tilstrekkelige i forhold utredningsinstruksen og SEA-direktivet, skriver Raine Olaf Ørsnes i et brev til Miljødepartementet. Støyforeningen synes det er en god ide.

Ørsnes sendte først henvendelsen til Justis- og beredskapsdepartementet, som videresendte saken til Klima- og miljødepartementet. Ørsnes kommenterer videre hva Sintef-rapporten avdekker: 

Det handler ikke bare om hvordan turbinene plasseres i forhold til bebyggelse, men også om hvordan vår topografi påvirker vindforholdene. Sintef skriver om "uheldige kombinasjoner" i rapporten sin, og hvordan støyberegningene ikke fungerer under slike forhold. Disse "uheldige kombinasjonene" er helt vanlig norsk natur. Ikke minst ved kysten. Fjorder og daler mellom flere hundre meters høye fjellformasjoner, skaper vindkorridorer og lydrefleksjoner som ikke støyretningslinjen og beregningsmodellene er tilpasset.

I forhold til f.eks. Danmark og Nederland er hele Norge en "uheldig kombinasjon". 

Nå har Norge altså i 17 år forholdt seg til retningslinjer man ikke kan svare på om er konsekvensutredet i forhold til norske forhold, heller ikke kan svare på om de er utredet i henhold til forskrifter og overordnete  direktiver. Retningslinjer som ikke fungerer i praksis, og som påfører folk helseskadelig støy. Da er det på høy tid at det tas tak i dette. 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan